Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2005

Rovdjur och parasiter påverkar förekomsten av skogshare

Förekomsten av skogshare varierar mycket mellan olika år. Rovdjur är en viktig faktor som ligger bakom den stora variationen i Norden. Situationen i Centraleuropa och Asien är mer oklar. I Skottland verkar det vara en parasit, nematoden Trichostrongylus retortaeformis, som sänker tillväxten i harstammen genom att påverka honornas fruktsamhet negativt. Det framgår av en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Skogsharen finns i hela norra Europa, i Ryssland och Asien. Karaktäristiskt för den är att tillgången varierar regelbundet och på olika sätt i olika regioner, men orsakerna till dessa variationer är fortfarande delvis okända.

I Skottland sker nedgången i antalet djur ungefär vart nionde år. I Norden har man tidigare noterat nedgångar vart fjärde år, men detta mönster verkar sedan 20 år vara svagt eller inte finnas alls. Frågan är om den rävskabb som drog genom landet och drastiskt påverkade rävförekomsten också förändrade förutsättningarna för samspelet när räven väl kom tillbaka.

I sin doktorsavhandling redogör Scott-John Newey bland annat för studier som visar att hälsotillståndet hos harstammar i Skottland påverkas negativt av parasiten.

Fredagen den 29 april kl 10.00 försvarar Master of Science Scott-John Newey, institutionen för skoglig zooekologi, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Population Fluctuations in Mountain Hares: A role for Parasites.

Opponent är professor Bengt-Erik Sæter, Department of Zoology, Norges tekniska och naturvetenskapliga Universitet (NTNU), Trondheim.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå

Mer information: Scott-John Newey, institutionen för skoglig zooekologi, SLU i Umeå (eller Tomas Willebrand, institutionen för skoglig zooekologi, SLU i Umeå, tel 090-786 84 28).

Kontaktinformation
Scott Newey .newey@szooek.slu.se>

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera