Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2005

Att bli och verka som operasångare – ur psykologisk vinkelInlärda färdigheter samspelar med personlig utveckling

Yrket som operasångare vilar på gedigen och mångårig tradition. De flesta operor som framförs idag har sitt ursprung från 17- och 1800-talen. Operasångarna ska uppfylla konstnärliga värden som skrivna i musiken och samtidigt excellera i deras individuella uttryck. Hur lever och verkar operasångare för att bemöta de höga kraven på konstnärlighet och professionellt kunnande?

Den konstnärliga utvecklingen för operasångare är en komplex process där hälsan, professionellt kunnande, personlighet och sociokulturella värden är viktiga faktorer. Maria Sandgren har i sin avhandling i psykologi studerat operasångare ur ett psykologiskt perspektiv

De högt ställda kraven på scenframträdandet påverkade hälsan. Det gäller oron för både den sångliga förmågan och de höga kraven från publik, kollegor och sig själv. Det gjorde även att lusten glömdes bort. Ett annat orosmoment var att rösten skulle försvinna pga sjukdom.

De höga kraven på prestation märkte Maria Sandgren när hon studerade hur sånglektionerna påverkade välbefinnandet. Genom bland annat mätningar av stresshormoner visade det sig att amatörsångare upplevde mer välbefinnande jämfört med professionella sångare. Detta beror troligen på att professionella strävar efter hög sångteknisk prestation å yrkets vägar, medan amatörer tog sånglektioner för personlig utveckling och för att lösa känslomässiga blockeringar.

Maria Sandgren har jämfört operasångares personlighet med elitstudenter vid en prestigefylld handelshögskola med en relativt likadan personlighetsprofil, trots utbildningarnas mycket olika inriktning (konstnärlig respektive traditionellt akademisk). Båda grupperna var utåtriktade, spänningssökande, impulsiva och drivna till sina karaktärer.

För nå en hög nivå av operaexpertis krävs både röstlig förmåga och musikalitet men även övning. Den röstliga talangen upptäcks oftast i tonåren. Under utbildningen till operasångare utvecklas studenternas sociala kompetens. Att arbeta konstnärligt och prestationsinriktat gjorde också att operastudenterna konfronterades med egna tillkortakommanden och styrkor. Slutsatsen är att olika förmågor och inlärda färdigheter samspelar med personlig utveckling, dvs. självbilden förändras parallellt med att de egna färdigheterna utvecklas och vice versa.

Doktorsavhandlingens titel: Becoming and being an opera singer: Health, personality and skills

Disputationen äger rum fredag den 29 april kl. 10.00 i David Magnussonsalen, Psykologiska institutionen, Frescati hagväg 8. Opponent är Anders K. Ericsson, Psychology Department of Florida State University.

Kontaktinformation
Maria Sandgren kan nås på telefon 08 – 16 39 13 (Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), 073 – 71 70 777 eller e-post msn@psychology.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera