Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2005

Ny strategi för att bekämpa malaria

På måndagen den 25 april infaller Africa Malaria Day, för att uppmärksamma de 3000 barn som varje dag dör i malaria, 90 procent av dem i Afrika. En rad organisationer, som Multilateral Initiative on Malaria (MIM) som för närvarande finns vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, och Roll Back Malaria Partnership vid WHO, ska nu koordinera sitt arbete för att kunna angripa malariaproblemet från olika håll och därmed ha större chans att bekämpa malaria.

Malaria dödar omkring en miljon afrikanska barn varje år, och är därmed den vanligaste dödsorsaken hos afrikanska barn under fem års ålder. Varje dag avlider 3000 barn i denna sjukdom, de som överlever löper risk att drabbas av neurologiska skador som bland annat kan ge koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Gravida kvinnor och deras ofödda barn är också speciellt sårbara för malariainfektionen, som orsakar spontanaborter, för tidigt födda barn och uttalad blodbrist hos både mor och barn. Nyligen publicerad forskning visar dessutom att det finns mera malaria i världen än vad man tidigare har trott.

Malaria är ett komplext problem som kräver många olika angreppssätt, det behövs nya läkemedel, vaccin och flera människor behöver tillgång till myggnät och hälsosystem. För att olika angreppsätt som krävs ska kunna fungera på plats krävs också att malariaforskare i de länder där sjukdomen förekommer bedriver forskning på en hög nivå och därmed är kapabla att effektivt utvärdera insatserna.

– Det är dags att föra upp malaria högt på den internationella politiska agendan för att säkra det stöd och engagemang som är nödvändigt, både i Afrika och i den rika världen, påpekar malariaforskaren Andreas Heddini.

Multilateral Initative on Malaria (MIM) har sedan 1997 arbetat med att specifikt stärka afrikanska malariaforskare för att främja forskning som kan leda till bättre kontrollåtgärder i de afrikanska länderna. MIM-sekreteriatet, som för närvarande ligger vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, arbetar för närvarande med en rad aktiviteter tillsammans med andra malariaorganisationer inkluderande Roll Back Malaria Partnership och Afrikanska Unionen (AU).

– Multilateral Initative on Malaria och Afrikanska Unionen arbetar tillsammans för att lyfta malariafrågan i afrikanska parlament och regeringar och uppmanar gemensamt representanter från alla samhällssektorer världen över att uppmärksamma och åtgärda den situation där vi nu ser motsvarande en tsunami-katastrof per månad i malariadödsfall, säger Andreas Heddini.


För kontakt med Dr. Andreas Heddini ring 08-16 10 95, 070-281 84 54 eller mejla andreas.heddini@mim.su.se

Kontaktinformation
För mer information om malaria se:

Multilateral Initiative on Malaria
http://www.mim.su.se/amd2005
http://www.mim.su.se

Roll Back Malaria Partnership
http://www.rbm.who.int/amd2005/index.html

Regional Events
http://www.rbm.who.int/amd2005/events_regional.htm

International Events
http://www.rbm.who.int/amd2005/events_international.htm

Suggested activities
http://www.rbm.who.int/amd2005/activities.htm

African Union
www. http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera