Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2005

Lunds universitet klubbar etiska riktlinjer

En forskare upptäcker att en annan forskare och god vän har plagierat delar av en text och publicerat under eget namn i tidskriftsartikel. Den plagierade texten är hämtad från ett opublicerat manus som en doktorand vid en annan institution har skrivit. Hur ska forskaren agera i en sådan situation? Vid Lunds universitetsstyrelses sammanträde den 22 april fastställdes ett dokument som ska fungera som universitetets vägledning i etikfrågor.

– Dokumentet ger Lunds universitet en uttalad etisk grund för verksamheten och en vägledning till hur enskilda etikfrågor ska relateras till grunden. Det ger förslag till vad etiska samtal kan ta upp och vilka etiska vägval forskare och forskning kan råka in i, säger universitetets rektor Göran Bexell.
Dokumentet vänder sig till alla anställda och till studenter som studerar vid Lunds universitet och det speglar variationen och komplexiteten vid etiska problem som kan tänkas dyka upp.
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. I den första behandlas universitetsverksamhetens allmänna värdegrund och bindande lagstiftning.
– Som universitet verkar vi i en världsvid och europeisk värdegemenskap. Intellektuell frihet och akademisk integritet är centrala värden, säger Göran Bexell.
I dokumentets andra avsnitt berörs särskilt forskarna och forskningen och i det tredje utvecklas en modell för etiska ställningstaganden. Dokumentet tar upp konkreta situationer där etiska frågor och ställningstaganden ställs på sin spets. Universitetets anställda och studenter får ett underlag till samtal om etikfrågor och en vägledning om vilka frågor de bör ta ställning till för att kunna bena upp ett etiskt dilemma.
I en bilaga till dokumentet om etiska riktlinjer finns en samling exempel på hur universitetet beslutat i ett antal ärenden där beslutsfattaren har varit tvungen att göra etiska ställningstaganden. Exempelsamlingen kommer att utökas successivt och innehåller hittills exempel på forskningsfusk och hantering av donationer.
Vägledningen som har plockats fram av bland andra professor Carl-Gustaf Andrén, rektor Göran Bexell och prorektor Ann Numhauser-Henning, kommer så småningom att läggas ut på universitetets hemsida.

Kontaktinformation
För ytterligare information tala med Göran Bexell, Lunds universitets rektor och professor i etik, på telefonnummer 046-222 70 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera