Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Ny kärlrörelse upptäckt av ultraljudsforskare

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola och universitetssjukhuset MAS har med en ny metod baserad på ultraljudsteknik upptäckt att människans blodkärl inte endast har en radiell pulsrörelse, utan även rör sig longitudinellt, i blodets flödesriktning. Tidigare har en longitudinell rörelse inte observerats, varför den helt enkelt antogs inte finnas. Upptäckten samt möjligheten att mäta rörelsen utanför kroppen, icke-invasivt, förväntas kunna användas för att studera tidiga yttringar av hjärt- och kärlsjukdomar.

Upptäckten skedde i samband med att docent Åsa Rydén Ahlgren, läkare på Klinisk Fysiologi, Universitetssjukhuset MAS i Malmö testade ny ultraljudsutrustning och då råkade notera de avvikande rörelserna i kärlväggen. Hon tipsade forskare i ultraljudsteknik på LTH, som därefter har utvecklat ny, unik, mätmetod som kan registrera kärlväggsrörelsen.

– För att kunna se tidiga tecken till hjärt- och kärlsjukdomar, som är den enskilt största orsaken till för tidig död i västvärlden, gör läkaren en bedömning av artärernas mekaniska egenskaper. Det kräver bra mätmetoder. Ingen av dagens metoder är perfekt, men diagnostiskt ultraljud ter sig mest lovande, berättar Magnus Cinthio vid institutionen för elektrisk mätteknik på LTH, som nyligen lade nyligen fram en avhandling om ultraljudsmetoder för att mäta kärlväggsrörelserna.

– Faktum är att vi har kunnat konstatera att i de innersta lagren av de arteriella blodkärlen är de longitudinella rörelserna lika stora som pulsrörelsen, tillägger han.

Som nästa steg kommer under året ultraljudsforskarna att låta göra djurförsök och undersökningar hos olika grupper människor, t ex unga och gamla, för att kartlägga variationer i kärlväggsrörelserna och deras samband med olika sjukdomar.

– Dessutom är vi nyfikna på vilken funktion rörelserna har. Till en början tedde det rimligt att anta att de stödjer blodflödet, men studier visar att de snarare rör sig i riktning mot blodflödet. Inte heller kan vi i nuläget förklara den cirkelliknande rörelsen, berättar Kjell Lindström, professor i elektrisk mätteknik på LTH och i medicinsk teknik på MAS.

Den internationella forskningen kring vad som händer i kärlväggen är omfattande och resultaten kommer att presenteras vid en internationell konferens om kärl, “European Meeting on Hypertension” i juni. Den nya mätmetoden kommer också att presenteras i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften “IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control”.

Medicinskt ultraljud har f ö sin upprinnelse i Lunds universitet då Inge Edler och Hellmuth Hertz 1953 visade att ljud, precis som röntgenstrålar, kan användas för att skapa bilder av insidan av kroppen. Trots att tekniken sedan dess snabbt har utvecklats, liksom dess medicinska tillämpningar, anses den fortfarande relativt omogen med stor förbättringspotential.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Magnus Cinthio, PhD, forskare, Institutionen för Elektrisk Mätteknik, Tel: 046-222 97 86, 070-57 62 661, Magnus.Cinthio@elmat.lth.se, Åsa Rydén Ahlgren, Docent, Klinisk Fysiologi, UMAS, Asa.Ryden_Ahlgren@med.lu.se eller Kjell Lindström, professor i elektrisk mätteknik, Tel: 046-222 75 25, Kjell.Lindstrom@elmat.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera