Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Mat för livet- Vem tar ansvar?

Kan vi mätta fler munnar med mindre livsmedelsvinn? Är bakterier lösningen på våra hälsoproblem? Är miljökostnaderna inräknade i framtida matpriser? Har Sverige överhuvudtaget någon egen livsmedelsproduktion år 2025. Kom och lyssna när femton nydisputerade forskare presenterar sina framtidsvisioner för en hållbar svensk livsmedelsförsörjning på konferensen Mat för Livet 2025 på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 22 april. Forskningsrådet Formas och Kungl. Lantbruksakademien (KSLA) är arrangörer.

– Livsmedelssektorn genomgår snabba och stora förändringar och blir en allt viktigare del av vår livskvalitet. Resultaten från livsmedelsframsynen ger ett spännande konsumentperspektiv på hur den långsiktiga utvecklingen kan komma att se ut, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas.

Det har gjort många s k framsyner både i Sverige och i andra länder. Det unika med Mat för livet 2025 är att det är nydisputerade forskarna och deras visioner som står i fokus. De är de som provocerat och stimulerat aktörerna i livsmedelssektorn till ett långsiktigt framtidstänkande.

-Det har varit mycket stimulerande att ta del av och diskutera framtidsbilderna, säger Annika Åhnberg ordförande i Mats för livets styrgrupp. Visionerna och framtidsbilderna är ett bra underlag för framtida långsiktiga prioriteringar inom forskning och utveckling. Vi hoppas också att diskussionen om livsmedelssektorn ska leva vidare efter projektet slut och få ringar på vattnet effekter inom både jordbruket, industrin och handeln.

Forskarna kommer från olika discipliner vilket har möjliggjort ett brett angreppssätt. Livsmedelsförsörjningen har belysts ur ekonomiskt, socialt, tekniskt, ekologiskt och internationellt perspektiv. I en interaktiv process har de unga forskarnas framtidsbilder diskuterats med beslutsfattare inom näringsliv, konsumentorganisationer, forskning och myndigheter.

Framsynen har initierats av forskningsrådet Formas och KSLA i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Livsmedelsindustrierna.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Anmälan sker till Helle Rosencrantz, 08-5454 7701, helle.rosencrantz@ksla.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera