Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Effektivare och renare bilmotorer i sikte

Tänk dig en bilmotor som både sparar bensinpengar och värnar om miljön. Snart kan detta bli verklighet. Forskare vid Karlstads universitet har tillsammans med det svenska företaget Mecel utvecklat en ny metod för att göra förbränningsmotorer mer effektiva och miljövänliga.

För att kunna styra förbränningsmotorer optimalt krävs information från förbränningsprocessen i motorns cylindrar. Det är inte helt enkelt då det är svårt att mäta vad som händer inne i de sotiga och heta cylindrarna. Karlstadsforskarna och Mecel har tagit fram algoritmer för en så kallad jonströmsanalysator, som genom statistisk signalbehandling kan få fram bättre förbränningsinformation ur jonström. Informationen används för att styra och övervaka motorn.

Forskningsprojektet kan ha en avgörande betydelse för styrningen av nästa generations förbränningsmotorer. Forskarna lämnade nyligen in en patentansökan på uppfinningen. Målet är att få med en ledande biltillverkare i den fortsatta utvecklingen.

– Om vi kan förbättra kvaliteten på informationen om förbränningsprocessen skulle jonströmsanalysatorer kunna sitta i varje nyproducerad bil i framtiden, säger Jakob Ängeby, gästforskare vid avdelningen för elektroteknik vid Karlstads universitet och chef med ansvar för framtida teknologier vid Mecel.

När luften och bränslet i motorns cylindrar förbränns, bildas fria elektroner och laddade joner i förbränningsgasen. Genom att mäta hur mycket joner det finns i gasen kan man få ut information om förbränningen. Att jonström kan användas för att få ut information om förbränningsförloppet är inte något nytt. Tekniken används redan idag. Det som forskarna vid Karlstads universitet bidrar med är att med hjälp av statistisk signalbehandling förbättra kvaliteten på den information som finns dold i jonströmmen. Det kan till exempel handla om att få fram exakt rätt luftbränsleblandning och tryckmax eller att utveckla motorns förbränningsstabilitet för att bilen ska gå så jämnt som möjligt.

– Med bättre information om förbränningen kan man styra motorerna bättre och göra dem mer effektiva, vilket i sin tur leder till att bränsleförbrukningen minskar, säger Jakob Ängeby.

Mecel har varit ledande i forskning och utveckling av jonströmsanalysatorer i över 20 år. Det Åmålbaserade företaget arbetar i teknikens absoluta framkant med avancerad elektronik och mjukvara för att styra och hämta information från förbränningsmotorer. Forskningsprojektet finansieras bland annat av Teknikbrostiftelsen. Förutom Jakob Ängeby deltar även Magnus Mossberg och Andreas Jacobsson, båda verksamma vid avdelningen för elektroteknik vid Karlstads universitet, i projektet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jakob Ängeby, tfn 054-700 20 87, 0532-621 52 eller 073-034 61 52.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera