Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2005

Korta sockerkedjor – ett framtida läkemedel mot Alzheimer?

Heparansulfat, som bland annat behövs för normal fosterutveckling, är också viktigt för uppkomsten av amyloid, sjukliga proteininlagringar som uppträder vid fler allvarliga sjukdomar. Detta visar Uppsalaforskare i en artikel som publiceras i dagens nätupplaga av den amerikanska Vetenskapsakademiens tidskrift, PNAS.

Heparansulfat, långa kedjor av socker-molekyler, produceras av flertalet av kroppens celler. Att heparansulfat har är nödvändigt för uppkomsten av amyloid, abnorma proteininlagringar i kroppen, har tidigare inte varit känt. Amyloid uppträder vid flera allvarliga sjukdomstillstånd, till exempel Alzheimers sjukdom, galna kosjukan, åldersdiabetes och den så kallade AA-amyloidos som ofta utvecklas vid kroniska inflammationssjukdomar.

Forskargruppen leds av professor Ulf Lindahl och docent Jin-ping Li vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet. De har studerat hur heparansulfat binder samman de abnorma proteinmolekylerna och därmed framkallar amyloid-utfällningen. I försöken har forskarna utnyttjat genetiskt förändrade möss, som tillverkar mycket mer än normalt av enzymet heparanas. Detta enzym klyver den normalt långa heparansulfatkedjan i korta bitar. Både de genmodifierade mössen och normala kontrollmöss stimulerades med en behandling som brukar leda till snabb bildning av amyloid (AA-amyloidos) i flera inre organ, däribland levern, njurarna och mjälten. De heparanasproducerande mössen visade sig vara helt resistenta mot amyloidos i levern och njurarna, organ med uttalad överproduktion av enzymet och därmed mycket korta heparansulfatfragment. Däremot utvecklade de amyloid i mjälten, som undgått överproduktion av heparanas och därför innehöll normalstort heparansulfat. Kontrollmössen fick amyloidos i såväl mjälten som levern och njurarna. Resultaten visar att förekomsten av normalstort heparansulfat är en förutsättning för utveckling av AA-amyloidos. Eftersom heparansulfat finns ansamlat också vid andra typer av amyloidinlagringar drar forskarna slutsatsen att sambandet är allmängiltigt.

– Upptäckten ger förhoppningar om att korta bitar av sockerkedjor kommer att kunna användas som läkemedel mot Alzheimer och andra amyloidsjukdomar i framtiden.
– Men först måste sådana föreningar noga testas med rena amyloidproteiner i provrör och sedan utvärderas i omfattande prövningar på försöksdjur. Först därefter kan det bli aktuellt att inleda prövningar på patienter, säger professor Ulf Lindahl.

Kontaktinformation
För mer information: Ulf Lindahl, 018-471 4196, eller Ulf.Lindahl@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera