Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2005

“Flytande” urmateriaur guldatomkärnor

Forskningsansträngningar som pågått i flera decennier har nu krönts med framgång. I den stora "atomkrossen" RHIC på Long Island, USA, har man lyckats framställa kvark-gluon-plasma – vilket antas vara den första materia som uppträdde omedelbart efter Big Bang, universums födelseögonblick. En svensk forskargrupp vid Lunds universitet har deltagit i experimenten och även byggt ett av de instrument som använts.

Glada är i dag lundafysikerna Hans-Åke Gustafsson, Evert Stenlund och Anders Oskarsson. Under ett svindlande kort ögonblick (10 -22 sekunder) har “urmateria” i form av kvarkar och gluoner uppträtt i fri form – något som de inte gör i det universum vi känner. För detta krävs nämligen enorma mängder energi. Sådana energimängder fanns i de extrema förhållanden som rådde vid Big Bang. I RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) har man uppnått denna förtätade energi genom att låta tunga atomkärnor av guld frontalkollidera med varandra. Då uppstår en skur partiklar som är ett slags signatur för vad som hänt i kollisionsögonblicket. Partiklarna identifieras och mäts med olika metoder vid fyra stora mätstationer i anläggningen.
– Vi har varit med i det här projektet sedan 1993 och byggt en detektor som ingår i experimentstationen PHENIX. Vi har genom åren också haft åtskilliga doktorander som arbetat med PHENIX, och fem av dem har redan har blivit doktorer. Vi kommer givetvis att fortsätta vår forskning vid RHIC, säger Anders Oskarsson.
RHIC började köras reguljärt år 2000. De resultat som nu ska publiceras bygger på data från de första fyra åren. Ett av rönen har överraskat fysikerna. Man förväntade sig att kvark-gluon-plasman skulle bete sig som en gas. I stället har den egenskaper som karakteriserar en vätska. Kvarkarna och gluonerna rör sig kollektivt på samma sätt när de svarar mot olika temperaturer och tryck i omgivningen. Det är, menar fysikerna, en nästan “perfekt” vätska till skillnad från andra vätskor där individuella molekyler ofta rör sig på ett slumpartat sätt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Evert Stenlund 046-222 76 79 eller Anders Oskarsson 046-222 77 07.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera