Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2005

En pusselbit i kroppens smärtsystem

Klas Abelsons studie av signalsubstansen acetylkolin kan på sikt leda till bättre läkemedel mot smärta. Men redan i dag är hans avhandling en bit i pusslet om kroppens eget smärtsystem. Klas Abelson försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 22 april.

Ryggmärgen är en viktig komponent i kroppens smärtsystem. Nervsignaler med information om skada i en kroppsdel kopplas om i ryggmärgen innan signalerna skickas vidare till hjärnan. I ryggmärgen sker också en dämpning av dessa signaler för att minska smärtupplevelsen. Hämningen regleras av flera olika signalsubstanser, till exempel endorfin, noradrenalin och serotonin. Acetylkolin är en signalsubstans som finns i ryggmärgen och som kanske är mest känd för sin funktion att överföra impulser från motoriska nerver till muskler, vilket leder till att muskeln drar ihop sig. Acetylkolinets roll i smärtlindring har dock inte tidigare varit helt känd.

Klas Abelson har studerat betydelsen av acetylkolin i ryggmärgen. Med hjälp av tekniken mikrodialys har han kartlagt frisättningen av acetylkolin från nervceller i ryggmärgen hos råttor under narkos. Resultaten visar att en ökad frisättning av acetylkolin i ryggmärgen leder till en högre smärttröskel.

– Det var ett lite märkligt resultat eftersom det fungerar tvärtom i hjärnan. Där har man sett att smärthämmande ämnen minskar frisättningen av acetylkolin. Varför systemet fungerar annorlunda i ryggmärgen vet vi ännu inte, säger Klas Abelson.

Klas Abelson har även studerat hur frisättningen av acetylkolin påverkas av behandling med olika ämnen som är kända för att hämma smärta. Resultaten visar att substanserna ökar frisättningen av acetylkolin i ryggmärgen.

– Resultaten är intressanta främst ur ett grundforskningsperspektiv eftersom de belyser samband mellan olika signalsystem i ryggmärgen. De kan också få stor praktisk betydelse eftersom de tyder på att acetylkolin spelar en nyckelroll i smärtlindrande mekanismer i ryggen, berättar Klas Abelson.

Kontaktinformation
Klas Abelson, tel: 018-471 46 11, mobil: 0702-56 12 79, e-post: klas.abelson@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera