Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2005

Bättre samarbete krävs för att stödja psykisk sjuka

Det krävs ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och psykiatrin för att förbättra situationen för psykiskt sjuka. Det framgår av psykolog Lennart Janssons avhandling som han försvarar vid Uppsala universitet den 21 april.

Den 1 januari 1995 infördes psykiatrireformen i Sverige. Reformen avsåg att förbättra levnadsvillkoren för personer med psykiska funktionshinder. Syftet med Lennart Janssons avhandling har varit att identifiera psykiskt långtidssjuka personer i Uppsala län och presentera deras livssituation och behov av stöd och service från samhället. Han har också undersökt om individens behov förändrades under en 3,5 år lång uppföljningsperiod.

– Livssituationen för personer med en psykisk funktionsnedsättning är fortfarande inte bra. De flesta lever ensamma och många saknar sysselsättning. Endast 11 procent har lön eller någon form av rehabiliteringsersättning, säger han.

Resultaten visar att det behövs personal från både landstingets psykiatri och kommunernas socialtjänst för att kunna identifiera dessa personer och deras behov effektivt. I dag identifieras endast en mindre del som gemensamma klienter av båda organisationerna.

– Utan samarbete blir det lätt som tidigare att psykiatrin har ansvaret för patienter, snarare än att kommunen har ansvar för sina medborgare – om än ibland med stöd av psykiatrin, säger Lennart Jansson.

Den psykiatriska vården identifierar också fler behov än kommunernas socialtjänst, och gör regelbundna uppföljningar. Uppföljningar är viktiga eftersom individernas behov förändras över tid, vilket visas i avhandlingen. Inom socialtjänsten finns brister på detta område trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ansvar för boende och sysselsättning.

– Samtidigt visar uppföljningen att de åtgärder som gjorts här i Uppsala län sedan psykiatrireformen gjort att behov tillgodosetts som tidigare inte varit tillgodosedda.

Avhandlingen är ett resultat av ett samarbete mellan institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset och kommunerna i Uppsala län.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera