Tema

Ständigt lagande dåligt för tandhälsan, menar forskare vid Odontologiska fakulteten

Tandläkare ägnar över hälften av sin tid åt att reparera gamla lagningar. Det är både dyrt och besvärligt för patienten. Därför försöker avdelningen för cariologi vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, sprida idén om minimalt invasiv tandvård. Enligt den är det ”kung” att förebygga, och reparation är sista utvägen.- Lyckas vi kan man lägga ner stora delar av tandvården, säger Dan Ericson, professor i cariologi.

Karies, sjukdomen som leder till hål i tänderna, upphör inte bara för att man lagar hålet. Den fortsätter vid sidan av lagningen om förutsättningarna för angreppet inte ändras. Dessutom innebär själva fyllningen en försvagning av tanden.
Enligt traditionen förväntas tandläkare laga tänder så att ”det håller”. Det avspeglar sig också i hur tandvård betalas.

– Idag lönar det sig som regel bättre för oss tandläkare att göra fyllningar än att diagnostisera och förebygga. Det påverkar så klart vårdens inriktning. Det blir alltså lagningar som görs, säger Dan Ericson.

Men lagningarnas hållbarhet är begränsad. Allt efter vilket material som används håller de mellan tre och fjorton år. Det vanligaste skälet till att tandläkare gör om en lagning är att kariesangreppet fortsatt vid sidan av. Andra gånger har fyllningen eller delar av tanden gått sönder och tandläkaren kan bli tvungen att göra en kostsam krona.

– Originalen är alltid bättre än reservdelarna. Dessutom är det stor risk att granntanden skadas något i samband med lagningar. Därför bör vi satsa mer på att förebygga än vad vi gör idag, anser Ericson.

På avdelningen för Cariologi arbetar man på flera nivåer för att främja en sådan utveckling. Man har exempelvis skapat Cariogrammet, ett mjukvaruprogram som bl a används i utbildningen av tandläkare för att öka förståelsen för hur hål i tänderna uppstår. Tandläkare tar hjälp av det i bedömningen av patientens risk att utveckla karies. Programmet fungerar också som ett pedagogiskt redskap för att engagera patienten i sin egen hälsa: det illustrerar grafiskt hur chansen att undvika karies påverkas av olika vanor, exempelvis användningen av fluor.

Vad händer då om man låter bli att göra något åt ett hål?

– Hål utvecklas som regel mycket långsamt och processen går att bromsa på olika sätt. Här på avdelningen arbetar vi på att ta fram flera sådana metoder. Exempelvis har vi testat ett impregneringslack som utsöndrar fluor och samtidigt motverkar bakteriernas tillväxt. Därför bör tandläkare vänta med att laga en tand till dess man vet att hålet fortsätter växa eller när det gör ont, säger Dan Ericson.

Enligt filosofin om minimalt invasiv tandvård ska hål lagas genom att så mycket som möjligt av den friska tanden bevaras. För ju större fyllningarna blir, desto mer ökar risken att något går sönder.

– Borren tar bort mycket av tandens friska vävnad. Traditionellt har tandläkare borrat bort ganska stora delar eftersom man vill vara säker på att alla bakterier är borta, och för att fyllnadsmaterialen har krävt det. Idag är läget ett annat, förklarar Dan Ericson.
Som komplement eller alternativ till borren kan tandläkare numera använda material som på kemisk väg, och mer selektivt än borren, avlägsnar de ruttna delarna av tanden. Dessutom gör de mindre ont än borren.

– Våra studier visar att de inte efterlämnar mer bakterier i tanden än om man borrar. Än så länge har vi inga bevis för att tänder som lagats på det här viset håller bättre. Det tar också längre tid att använda än borret. Å andra sidan vet vi väldigt väl att den gamla metoden inte fungerar särskilt bra.

Dan Ericson menar att man inom tandläkarkåren har varit väldigt fyllnads- och materialfixerad.

– Den filosofi avdelningen och jag själv står för är inte ny, men vi har varit med att systematisera den. Det är ett paradigmskifte, ett nytt sätt att tänka, och det är klart att det tar tid innan budskapet slår igenom. Men nu börjar allt fler inom folktandvården arbeta med så kallad abonnemangs- eller frisktandvård. Dessa vårdformer premierar en förebyggande vård och ligger i linje med vår filosofi.

Göran Olavi, pensionerad samhällsodontolog i Folktandvården Skåne, instämmer.

– Tandläkare har länge känt till att det inte löser det grundläggande problemet att laga en tand. Men genom att sammanställa det vetenskapliga underlaget kring minimalt invasiv tandvård har Dan Ericson och kollegorna på hans avdelning gett tandläkare råg i ryggen att arbeta enligt den filosofin.

Kontaktinformation
Dan Ericsson
Tfn: 040 – 6658537 eller 040 – 6658528
E-post: dan.ericson@od.mah.se

Ständigt lagande dåligt för tandhälsan, menar forskare vid Odontologiska fakulteten

 lästid ~ 3 min