Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2005

Spår efter de allra första stjärnorna

En outvecklad stjärna med rekordlågt innehåll av järn har upptäckts av en internationell forskargrupp, däribland en grupp från Uppsala universitet. Resultaten publiceras i nätupplagan av den vetenskapliga tidskriften Nature denna vecka.

Jättestjärnan HE0107-5240 noterades som intressant redan 2001 i en undersökning (The Hamburg/ESO* survey) av en stor mängd stjärnor. Mer detaljerade studier visade att mängden järn i stjärnan var rekordlågt – 200 000 gånger mindre än i solen. Det tidigare rekordet var 10 000 gånger mindre. Nu har en internationell forskargrupp hittat ytterligare en stjärna med lika lite järn, dess beteckning är HE1327-2326.
– Dessa två stjärnor är de mest kemiskt primitiva stjärnor vi känner till och är på något sätt relaterade till de allra första objekten som bildades efter Big Bang, säger Paul Barklem vid institutionen för astronomi och rymdfysik.

Det intressanta med HE1327-2326 är att den inte är en jättestjärna utan en mer outvecklad form. De observerade halterna i en jättestjärna kan ha ändrats under dess livstid, medan en mer outvecklad stjärnas kemiska sammansättning är nära densamma som hos den gas den en gång bildades ur.

Noggranna analyser av stjärnorna med några av världens största teleskop har visat många likheter i deras kemiska sammansättning, framför allt stora halter av kol och kväve, som tyder på att de kan ha bildats på liknande sätt. Fortsatta analyser av dessa två och andra liknande stjärnor som man ivrigt söker efter, kommer förhoppningsvis att ge besked om hur de allra första generationerna stjärnor bildades, samt hur mycket och vilka grundämnen de spred ut när de slutade sina liv som exploderande supernovor.
Övriga forskare kommer från Tyskland, Japan, Australien, USA och Storbritannien.

* ESO = Europeiska SydObservatoriet

Kontaktinformation
För mer information: Paul Barklem, 018-471 5981, e-post Paul.Barklem@astro.uu.se eller Kjell Eriksson, 018-471 59 57, e-post Kjell.Eriksson@astro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera