Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2005

Mutationer avslöjar bakteriernas historia och framtid

Wagied Davids studier av mutationer i sjukdomsframkallande bakteriers gener ger oss ny kunskap om bakteriernas tidigare liv. Undersökningarna visar också att en hög frekvens av mutationer i en gen kan vara en överlevnadsstrategi för bakterien eller tyda på att genen är på väg att försvinna. Wagied Davids försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 22 april.

Patogena (sjukdomsframkallande) bakterier orsakar en mängd sjukdomar hos människor över hela världen. Kunskap om hur patogena bakterier utvecklas genom tiden är därför ytterst viktig för att förstå, förutsäga och förebygga spridning av nya och existerande sjukdomar. Genom att jämföra arvsmassan hos olika arter med samma ursprung kan man beräkna substitutionsfrekvenser, det vill säga hur snabbt en gen har muterat sedan arterna separerade.
Syftet med Wagied Davids avhandling var att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom variationer i substitutionsfrekvenser i humana patogener. De bakterier som Wagied Davids har undersökt är Rickettsia prowazekii, som orsakar epidemisk tyfus, samt Helicobacter pylori, som är inblandad i en rad magsjukdomar.
En viktig slutsats från arbetet är att höga substitutionsfrekvenser i humana patogener antingen kan vara en strategi för att överleva, till exempel genom att anpassa sig till en ny livsmiljö, eller tyda på att generna är på väg att förändra eller förlora sin funktion.
– Det är oerhört viktigt att kunna särskilja dessa processer så att forskarna inte lägger ned tid och möda på att förstå funktioner hos gener som inte längre har någon funktion, säger Wagied Davids.
Wagied Davids har också studerat hur substitutionsfrekvenserna påverkas av olika faktorer. Resultaten tyder på att vissa artspecifika gener som inte har någon känd funktion kan vara fragment av gamla gener som håller på att brytas end. Genom att pussla samman dessa genfragment har Wagied Davids i några fall lyckats återskapa hela genen och på så sätt fått information om dess ursprungliga form och funktion.

Kontaktinformation
Wagied Davids (pratar engelska och lite svenska), tel: 018-471 46 96, e-post: wagied.davids@ebc.uu.se
Siv Andersson, handledare, tel: 018-471 43 79, e-post: siv.andersson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera