Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2005

Så styrde politikerna teaterns konstnärliga utveckling

1974 års kulturpolitiska mål var att alla skulle få möjlighet att se teater producerad i den egna regionen. Trots en växande frigruppsrörelse valde staten att satsa på ett pärlband av institutionsteatrar.

De skulle arbeta uppsökande och anpassa sig till olika publikgrupper – istället drabbades de av censurförsök, politisk styrning och produktionskrav som omöjliggjorde en lokal förankring. Var det så att de lokala politikerna och teaterkritikerna hellre ville ha en Dramatenfilial än en teater som grep in i publikens vardag?

– Det som förvånade mig mest var att alla dessa bångstyriga teaterarbetare så snabbt tystades av institutionsteaterns krav och regler, säger Rikard Hoogland.

Teatervetaren Rikard Hoogland beskriver i sin avhandling vid Stockholms universitet hur utredningen Ny kulturpolitik 1972 och propositionen 1974 utvecklades och påverkades av aktörer som Riksteatern, Dramaten, Landstingsförbundet, ABF, Teaterförbundet. Han skildrar ingående de tre regionteatrarna – Västernorrland, Dalarna, Västmanland – som startade 1972 – 1977 och kartlägger det lokala politiska spelet och de konstnärliga ambitionerna. Under en tid förekom teatern ofta med skandalrubriker på lokaltidningarnas förstasidor. Trots stolta propåer om yttrandefrihet dröjde det inte länge förrän politikerna försökte ändra på teaterns innehåll och organisation. Det fanns en hetta och vilja i teaterdebatten som känns avlägsen idag.

– Frågan är ifall de kulturpolitiska målen från 1974, som i stort sett fortfarande gäller, fick någon praktisk betydelse, undrar Rikard Hoogland. Idag är regionteatrarna marginaliserade och måste kämpa för att synas. Måste de hitta en helt ny uppgift för att överleva?

Doktorsavhandlingens titel: Spelet om teaterpolitiken. Det svenska regionteatersystemet – från statligt initiativ till lokal realitet.

Disputation äger rum fredagen den 29 april 13.00 i hörsal 9, hus D, Södra huset i Frescati. Opponent är professor Jørn Langsted, Aarhus universitet.


Rikard Hoogland nås på rikard.hoogland@teater.su.se, tfn 08-674 74 93 eller 070-750 04 95

Rikard Hoogland har tidigare varit redaktör för Teatertidningen, arbetat som projektsekreterare på Stiftelsen framtidens kultur och som dramaturg vid Radioteatern.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera