Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2005

Nytt Pompeji före Pompeji funnet

Svenska arkeologer har hittat tidigare okända förhistoriska bosättningar under det antika Pompeji.

Svenska Pompejiprojektet, knutet till Stockholms universitet och Svenska institutet i Rom, har under fem säsonger arbetat i ett kvarter i Pompeji för att studera och dokumentera den antika stadens lämningar. Vid tömningen av en brunn fylld med pimpsten från Vesuvius utbrott år 79 e. Kr. gjordes en spektakulär upptäckt. Ungefär två meter under den antika golvnivån avslöjade brunnens vägg en förhistorisk lagerföljd. Det understa och äldsta lagret har med C14-metod daterats till ca 3 500 f. Kr., dvs. stenålder. Det täcks av ett asklager som troligen vittnar om ett tidigare vulkanutbrott. Ovanför finns lämningar från bronsåldern. Den feta jorden är rik på krukskärvor. Det rör sig alltså om bosättningslager. En stenåldersbebyggelse har begravts i ett vulkanutbrott från Vesuvius, precis som det antika Pompeji. Under bronsåldern togs platsen på nytt i anspråk för boende.

– Planen är nu att fortsätta undersökningen för att ta reda på hur omfattande de förhistoriska bosättningarna var, säger professor Anne-Marie Leander Touati som är ansvarig för projektet. Arbetet kräver drastiska återgärder eftersom den antika gatubeläggningen måste lyftas bort för att man skall kunna gräva ut en större yta än det trånga rummet runt brunnen tillåter.

– På den arkeologiska myndigheten i Pompeji är man entusiastisk över fyndet och har höga förväntningar på det fortsatta fältarbetet, säger Anne-Marie Leander Touati.


Anne-Marie Leander Touati kan nås på tfn 08-16 33 68 (pompejiprojektet@antiken.su.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera