Artikel från Lunds universitet
14 april 2005

Gruppterapi efter sexuella övergrepp

Den som utsatts för sexuella övergrepp som barn löper stor risk att som vuxen drabbas av psykiska problem som depression, ångest, fobi, ätstörningar och missbruk. En avhandling från Lunds universitet beskriver hur gruppterapi kan ge goda resultat för kvinnor med en sådan bakgrund. De kvinnor som deltog i terapin var ofta i förskoleåldern när de började utsättas för fleråriga och grova övergrepp av någon inom familjen eller släkten.

Enligt större vetenskapliga studier publicerade under 1990-talet har så mycket som 15-30 procent av alla kvinnor i västvärlden utsatts för sexuella övergrepp som barn. I detta inbegrips då olika former av samlag och andra fysiska sexuella handlingar samt grova verbala närmanden. Sambandet med psykiska problem i vuxen ålder verkar klarlagt. Olika studier visar t ex mellan en fjärdedel och tre fjärdedelar av alla kvinnliga psykiatriska patienter utsatts för sexuella övergrepp som barn.
Gunilla Lundqvist är psykoterapeut, knuten till Lunds universitet samt Universitetssjukhuset i Lund. I sin avhandling beskriver hon resultatet av en tvåårig traumafokuserad terapi som hon och en kollega bedrivit med tio grupper och sammanlagt 45 kvinnor.
Det första året träffades grupperna en eller två gånger i veckan för att bearbeta dels övergreppen och relationerna i kvinnornas ursprungsfamilj, dels deras nuvarande situation. Under det andra året, då målet var att kvinnorna skulle bli starka nog att klara sig på egen hand, träffades grupperna bara en gång i månaden.
– I terapin bearbetar vi kvinnornas ursprungsproblem. Om inte det görs riskerar de att behöva långvarig psykiatrisk hjälp för övergreppens följder, säger Gunilla Lundqvist. Hon tycker att traumafokuserad terapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp borde erbjudas vid alla psykiatriska mottagningar, och gärna i form av grupp.
Även om terapin inte gjort kvinnorna helt besvärsfria, så visar studien att de efter terapin har mycket mindre depression och andra psykiska symtom, och bättre social anpassning och känsla av sammanhang. Men en förutsättning är att terapeuterna visar intresse för att ta del av alla övergreppsdetaljer.
– Dessa kvinnor skäms över vad de varit med om. De vill inte berätta något om man inte frågar och frågar. Men det är först när de bearbetat allt som de kan befrias från sin börda, menar Gunilla Lundqvist.
– Gruppen utgör ett stort stöd i den här situationen. Ingen av kvinnorna har tidigare träffat någon annan som burit på samma känslor av skuld, skam och besudling. Att få medsystrar är bara det en enorm befrielse för dem.
De två terapeuterna i Lund har sedan 1993 startat en ny grupp med 4-5 deltagare varje år. Behovet är mycket stort, och verksamheten skulle kunna utökas betydligt om det fanns tillräckliga resurser.

Avhandlingen heter Childhood sexual abuse – women’s mental and social health before and after group therapy. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in “Childhood” i sökrutan. Disputationen äger rum den 15.4.

Kontaktinformation
Gunilla Lundqvist träffas på tel 046-17 64 83 eller gunilla.lundqvist@skane.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera