Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2005

“Prat och promenader passande för pensionärer”

För att äldre människor ska må bra bör de få promenera och prata, tycker personal inom äldreomsorgen. Att gamla människor skulle vilja syssla med sex eller dricka alkohol ryms inte i synen på vad som är bra för dem. – Att det läggs en moralisk aspekt på äldres sysselsättningar märkte jag när jag gick igenom enkätsvaren från personal inom äldreomsorgen, säger Malin Wreder, doktor i sociologi vid Karlstads universitet.

I personalens beskrivningar av de äldre som får omsorg framstår tydligt att en bra omsorgstagare är och vill förbli aktiv och social in i döden.

– Det gäller att inte åldras, trots att man blir äldre. Lämpliga aktiviteter, som också tas som garanter för “god omsorg” är prat och promenader. Den goda omsorgen innebär alltså att personalen har tid att prata och promenera med de gamla, medan omsorgens nedmontering belyses med att “de gamla aldrig kommer ut och har ingen att prata med”, säger Malin Wreder.

Synen på vilka aktiviteter de äldre önskar sig och borde syssla med rymmer också moraliska aspekter. Som aktiviteter omtalas till exempel inte fester, inte heller att de äldre skulle fortsätta att vara intresserade av sex.

Malin Wreder finner också att personalen inom äldreomsorgen själva är oense om det ska krävas formell vårdutbildning av alla anställda, eller om det är den personliga lämpligheten som är viktigast.

De som förespråkar formell utbildning menar att detta behövs dels eftersom äldreomsorgen allt mer övergått till att vara sjukvård, dels för att sålla bort olämplig och ointresserad personal. De som förespråkar den personliga lämpligheten menar att “vanligt folkvett” räcker långt och att omtanke om medmänniskor ändå inte kan läras ut teoretiskt. Föga förvånande pläderar i princip alla sjuksköterskor för utbildningskrav, medan undersköterskor och vårdbiträden är mer ambivalenta till utbildning.

För att ta reda på om och i sådana fall hur kommunpolitiker, tjänstemän och äldreomsorgspersonal upplevde att deras dagliga arbete påverkats av de övergripande organisatoriska och ekonomiska förändringarna genomfördes under våren 2000 en enkätbaserad fallstudie som en totalundersökning i tre kommuner som organiserat sin äldreomsorg på olika sätt. I enkäten fanns även plats för att svara på öppna frågor, och det valde väldigt många att göra på ett mycket utförligt sätt. Det är bland annat på dessa svar som Malin Wreder har baserat sin avhandling.

Kontaktinformation
Malin Wreder från Västerås disputerade den 18 mars vid Karlstads universitet på en avhandling i sociologi som handlar om äldreomsorg. För mer information kontakta gärna henne på tfn 054 – 700 16 43 eller mobil 073-5710830, OBS – nåbar fram till och med fredag den 15 april. Hon nås även därefter via e-post: malin.wreder@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera