Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2005

Felveckade proteiner i miljön kan orsaka sjukdom

Allvarliga sjukdomar har visat sig vara relaterade till sjukliga proteintrådar som uppstår när proteiner veckas “fel”. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, visar en forskargrupp ledd från Uppsala universitet att liknande proteintrådar i vår miljö kan påskynda processen.

Felveckade proteiner kan under vissa förutsättningar överföra sjukdom från en individ till en annan. Detta är mekanismen vid sjukdomar framkallade av prioner, till exempel galna kosjukan eller Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Prioner är i princip normala proteiner men har en abnorm tredimensionell struktur. Prioner är infektionsframkallande genom att de kan påverka andra, normala proteinmolekyler att anta den abnorma formen. Dessa klumpar sedan ihop sig till trådar, vilket leder till en kedjereaktion som i slutänden framkallar en dödlig sjukdom.

Det finns också andra mänskliga proteiner, som kan förändra sin tredimensionella struktur på ett likartat sätt och ge upphov till sjukliga proteintrådar, så kallade amyloid. Amyloid medverkar vid uppkomsten av många olika sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom och typ-2-diabetes men finns också som en allvarlig komplikation till långvariga inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit. Denna sjukdom, som kallas sekundär eller AA-amyloidos, förekommer också hos möss och kan överföras från ett djur till ett annat via en prion-liknande mekanism. Också här är den infekterande partikeln inte en mikroorganism utan ett felveckat och trådformigt protein, i detta fall AA-protein i formen av amyloid. Exakt hur det felveckade proteinet får andra, normalt veckade proteinmolekyler att anta den abnorma formen, är fortfarande inte känt. Amyloid är alltid sjukligt hos människor och möss men amyloidliknande trådar finns normalt även i vår omgivning. Vissa bakterier och svampar har amyloidliknande trådar på sin yta. Silke och spindelväv är andra amyloidliknande exempel. Forskargruppen har funnit att sådana trådformiga proteiner påskyndar utvecklingen av AA-amyloidos och kan “överföra” sjukdomen hos djur under vissa förutsättningar. Det verkar alltså som om trådartade proteinformer i vår omgivning kan korsreagera med en del av våra egna proteiner och framkalla sjukdom. Eftersom amyloid är inblandat vid många andra sjukdomar kan resultaten tala för att det finns omgivningsfaktorer av tidigare okänt slag som kan påverka och påskynda uppkomsten av sjukdomstillstånd där amyloid ingår som en central faktor.

Arbetet har utförts av en forskargrupp bestående av Dr Katarzyna Lundmark, Karolinska institutet, docent Arne Olsén, Göteborgs universitet, docent Gunilla T Westermark, Linköpings universitet och professor Per Westermark, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Per Westermark, 018-611 38 49, eller via e-post Per.Westermark@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera