Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2005

Havsmiljön i Skagerrak för tio tusen år sedan

Genom att studera sediment i borrkärnor från havsbotten, kan man få information om havsmiljön och klimatets utveckling sedan tusentals år tillbaka. För att öka kunskapen om klimatförändringar är det viktigt att studera klimatets naturliga variationer.

Richard Gyllencreutz har i sin doktorsavhandling vid Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet studerat havsmiljöns utveckling i östra Nordsjön efter inlandsisens tillbakadragande för 12 000 år sedan. Studien bygger på en detaljerad undersökning av en 32 meter lång sedimentkärna från Skagerrak, samt tolkning av tvärsnittsbilder av havsbotten från akustiska profiler.

Sedimentens ålder i kärnan bestämdes genom 27 kol-14 dateringar. Förekomsten i kärnan av is-transporterad sand visar att glaciärisen slutade kalva isberg i Skagerrak för 10 700 år sedan. I Skagerrak avsattes mellan 11 300 och 10 300 år sedan leriga sediment som transporterats av smältvatten från Baltiska Issjön tvärs över mellersta Sverige. På grund av den ojämnt verkande landhöjningen, flyttade det huvudsakliga utflödet av smältvatten och dess sedimentavsättning söderut längs den svenska västkusten. För 10 300 år sedan avtog den smältande inlandsisens påverkan på sedimentavsättningen i Skagerrak, och sedimenten dominerades av inflöde från Atlanten och Norra Jyllandsströmmen.

En abrupt förändring mot grövre kornstorlekar för 8 500 år sedan markerar tidpunkten då strömmarna i östra Nordsjön tog sin moderna form. Detta berodde på att Engelska Kanalen, Öresund och Bälten öppnades, och att inflödet av Atlantvatten ökade. I samband med detta bildades också Södra Jyllandsströmmen. Magnetiska mätningar av sedimentkärnan visar att sedimenten under de senaste 8 500 åren främst har kommit från Atlanten och Nordsjön, med varierande bidrag från Södra Jyllandsströmmen, Östersjön samt strömmarna längs västra Sverige och södra Norge. Dessa resultat utgör en viktig grund för fortsatta studier av Skandinaviens klimatutveckling.


Doktorsavhandlingens titel: Holocene and latest glacial paleoceanography in the north-eastern Skagerrak.

Disputationen äger rum fredag 15 april kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är seniorgeolog Reidulv Bøe, Norges Geologiske Undersøkelse, Norge.

Richard Gyllencreutz kan nås på tfn 08-674 77 25 eller e-post: richard.gyllencreutz@geo.su.se (Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera