Artikel från Malmö universitet
8 april 2005

Kan elitlag i fotboll öka invandrarnas integration?

Bidrar framgångarna för Assyriska FF till att invandrarna integreras bättre i det svenska samhället? Fotbollslaget från Södertälje väntas sätta färg på årets allsvenska men kan kanske också påverka samhällsutvecklingen. – Frågan är vilken bild klubben har av sig själv och det omgivande samhället och hur kommun, näringsliv och befolkning ser på föreningen, säger Torbjörn Andersson, historiker och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

Han har just inlett sitt forskningsprojekt med en enkät bland stadens gymnasieelever. 900 ungdomar har gett sin syn på Assyriska och fotbollen. Svaren ska nu databearbetas och analyseras vilket väntas vara klart någon gång i höst.
Enkäten är bara en första del av ett större forskningsprojekt som kommer att pågå ytterligare ett par år. Det ingår i ett program om integration som finansieras av Svenska Kommunförbundets FoU-råd.

SVAGT STÖD
Södertäljes andra invandrarlag, Syrianska FC, ingår också i Anderssons forskningsprojekt. Båda klubbarna har upplevt att de hittills har fått ett svagt stöd från kommunen och näringslivet. Missnöjet har bland annat gällt idrottsplatsen, Bårsta IP, som inte håller måttet för spel på elitnivå. Nu har det dock tagits ett beslut om en ny hemmaarena. Klubbarna har också upplevt att storföretagen Scania och AstraZeneca stöttat fotbollen sämre än stadens andra elitsport ishockey.
– Har invandrarlagen svårare att få stöd från det omgivande samhället än vad svenska klubbar har? frågar sig Torbjörn Andersson.

OKLAR IDENTITET
Huvudfrågan i projektet är om de två lagen har bidragit till integrationen av syrianer och assyrier. Klubbarna identitet, lokala förankring och betydelse för invandrargrupperna är något oklar. Assyriska FF kallar sig omväxlande assyriernas landslag, Södertäljelag, Stockholmslag, invandrarlag eller kort och gott elitlag. Laget består bara delvis av assyrier/syrianer. De idrottsliga framgångarna har dock kommit med stöd av just de invandrargrupperna. Engagemanget från Södertäljes övriga invånare har hittills varit mer begränsat.
Torbjörn Andersson ska studera de två klubbarna utveckling sedan 1970-talet. Han ska då både gå igenom mycket skriftligt material och göra ett stort antal intervjuer.

Kontaktinformation
För mer information kontakta torbjörn Andersson på tfn: 040 – 665 81 26 eller e-post: torbjorn.andersson@lut.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera