Artikel från Göteborgs universitet
7 april 2005

Ny teknik för att ta reda på orsaken till tarmbesvär hos barn

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det med en ny teknik går att studera hur tolvfingertarmen fungerar. Tekniken underlättar för läkare att ställa rätt diagnos på barn som har oklara magproblem.

Många barn har problem med magen. Problemen kan till exempel vara återkommande diarréer och smärta i magen vilket gör att barnet inte växer som det ska. När enkla kostråd inte räcker söker många föräldrar läkarhjälp. Utredningar av den här typen av oklara magbesvär är ganska komplicerade. I regel tar läkaren ett vävnadsprov från tolvfingertarmen för att utesluta överkänslighet mot gluten, som är ett protein som finns framförallt i vete-, råg- och kornmjöl. Vävnadsprovet granskas sedan i mikroskop för att se om tarmen är inflammerad eller inte.

Leg läkare Annika Reims avhandling visar att det finns fler sätt att undersöka vävnadsprovet från tarmen. Genom att ta reda på hur de här små vävnadsproverna reagerar på två olika signalsubstanser, acetylcholin och prostaglandin, och läkemedel har hon har studerat slemhinnans funktion.

– Jag fann att det går alldeles utmärkt att mäta slemhinnans funktion i dessa små vävnadsprover, och att denna undersökning i vissa fall är tydligare än den traditionella mikroskopiska undersökningen, säger Annika Reims.

Med hjälp av tekniken är det möjligt att få ut mer information ur samma vävnadsprov, till exempel hur genomtränglig slemhinnan är och hur de små jonkanalerna fungerar. Detta är av betydelse vid diagnostik och uppföljning av sjukdomar som glutenöverkänslighet och cystisk fibros.

Slutsatsen i avhandlingen är att det med den här nya tekniken går utmärkt att studera hur dessa små tarmbitar fungerar, och inte bara hur de ser ut i mikroskopet. Tekniken bedöms redan idag vara av värde vid utredning av oklara magbesvär hos barn. Dess potential är också väldigt stor, eftersom det finns en rasande snabb utveckling av kunskaperna om hur tarmslemhinnan styrs.

– Det är alltså fullt möjligt att vi med den här typen av teknik kan hitta felet vid många fall av så kallad “spädbarnskolik”, patienter som idag inte får någon diagnos och därigenom heller ingen hjälp, säger Annika Reims.

Avhandlingen är skriven av:

Leg läk Annika Reims, telefon: 031-343 67 48, e-post: annika.reims@vgregion.se

Handledare:

Professor Birgitta Strandvik, telefon: 031-343 47 23, e-post: birgitta.strandvik@pediat.gu.se

Professor Henrik Sjövall, telefon: 031-342 10 00, e-post: henrik.sjovall@medfak.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Avhandlingens titel: Analysis of epithelial electrophysiological function in paediatric intestinal biopsies

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera