Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2005

Japanska företag blir inte bättre av att ägas av utlänningar

H. Richard Nakamura, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, analyserar effekterna av fusioner och företagsköp (M&As) hos japanska företag i sin avhandling “Motives, Partner Selection and Productivity Effects of M&As – The Pattern of Japanese Mergers and Acquisitions”. Han undersöker också eventuella skillnader mellan internationella och inhemska M&As ur både produktivitets- och organisationsmässiga perspektiv.

– Avhandlingen tar död på myten att bara de sämsta företagen generellt är föremål för M&As. Tvärtom visar resultaten att M&A-företagen i genomsnitt har varit mer produktiva än de som inte varit involverade i en M&A, säger Richard Nakamura.

Det andra resultatet är att utländskt ägande inte spelar någon roll för produktiviteten efter en M&A, eftersom internationella och inhemska M&A visade sig vara lika produktiva. Det tredje resultatet visar också att de inneboende organisatoriska kvaliteterna hos de involverade företagen, snarare än nationaliteten hos de nya ägarna, avgör om den organisatoriska integrationen efter en M&A blir smidig eller inte. Till sist visar avhandlingen att inte bara de investerande företagen, utan också de japanska målföretagen har ett val i en M&A-situation beträffande vem som ska köpa upp målföretaget.

– 1990-talet anses allmänt som ett förlorat decennium för den japanska ekonomin. Det beror på den enorma finanskris som inträffade till följd av en inhemsk efterfrågekris och en snabb ökning av yenens relativa värde mot dollarn. Vad som är mindre känt är att denna kris också blev en katalysator för en av efterkrigstidens mest djupgående reformer som genomförts av en japansk regering, säger Richard Nakamura.

En av komponenterna i dessa avregleringar var att göra landet mer attraktivt för utländska direktinvesteringar. Inom loppet av ett par år ökade investeringarna markant, inte minst i form av utländska förvärv av japanska företag, något som var i stort sett otänkbart för tio år sedan.

Sammantaget visar avhandlingens resultat att 1990-talet innebar ett skifte i M&A-beteendet hos de japanska företagen, då de har blivit mer vinstorienterade och mindre fokuserade på ägarstrukturer och de anställda.

Disputationen äger rum tisdagen den 12 april kl.13.15 i sal Torsten på Handelshögskolan, Sveavägen 65.

Avhandlingen “Motives, Partner Selection and Productivity Effects of M&As – The Pattern of Japanese Mergers and Acquisitions” kan beställas från The Institute of International Business (IIB) vid Handelshögskolan i Stockholm, iibme@hhs.se, eller direkt från författaren.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

H. Richard Nakamura
The European Institute of Japanese Studies (EIJS)
Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 92 61
Fax: 08-31 30 17
E-post: richard.nakamura@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera