Artikel från Mälardalens universitet
6 april 2005

Riskbenägna småföretagare lyckas bäst

De företagare som tidigt tänker i nya banor, satsar på ny teknik och som vågar ta risker, lyckas bättre jämfört med mera traditionellt agerande småföretagare. Det framgår av en studie som gjorts bland 14 tillverkningsföretag, varav 11 i Mälardalen. Doktorsavhandlingen läggs fram vid Mälardalens högskola fredag 8 april.

Författare är Jim Andersén vid Ekonomihögskolan på Mälardalens högskola. Titeln är “Strategiska resurser och långvarig lönsamhet, en resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag”. Jim Andersén är från Hallstahammar, bor i Eskilstuna och har klarat av sin forskarutbildning på tre och ett halvt år vilket är en kortare tid än genomsnittet.

Fokus i studien finns på företagens så kallade strategiska resurser och syftet har varit att utveckla en modell som identifierar konkurrensfördelar i små och medelstora tillverkningsföretag. En strategisk resurs är en resurs som genererar en, i förhållande till konkurrenter, långvarig lönsamhet, till exempel en unik kompetens hos personalen eller upparbetade kundrelationer.

I studien har Jim studerat 14 små och medelstora tillverkningsföretag, främst lokaliserade i Eskilstunaregionen. Två av företagen i studien uppvisade mycket hög lönsamhet under en sammanhängande period på närmare tio år. Vad är karakteristiskt för dessa företags agerande? Och varför har inte konkurrenterna tagit efter de lönsamma företagen? Det är centrala frågor som behandlats i studien.

För att finna svar har Jim följt och analyserat företagens ekonomiska utveckling från omkring 1975 fram till sekelskiftet. Han har även intervjuat företagsledarna.

I avhandlingen framgår att det som är utmärkande för de lönsamma företagen bland annat är företagsledarnas motiv och mål, vilket inneburit ett mer entreprenöriellt agerande. Exempelvis fokuserar dessa företagsledare på förnyelse och innovation medan andra företagsledare i samma bransch betonar stabilitet och trygghet. Vidare har företagsledarna i de lönsamma företagen en mer dynamisk syn på såväl egna resurser som omgivning. Medan andra företagsledare känner sig styrda av konjunktur och kunder agerar de lönsammare företagen proaktivt såväl när det gäller skapandet som att ta tillvara sina resurser.

Kontaktinformation
jim.andersen@mdh.se tel 016 – 14 40 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera