Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2005

Ny bok om utemiljöns betydelse i vården:Tänkvärda trädgårdar

En medvetet anlagd och använd trädgård intill en vårdinrättning stimulerar sjukas rehabilitering. Tillgång till en vacker trädgård eller park innebär höjd livskvalitet och borde vara en självklar rättighet för alla. Forskningsrådet Formas lanserar boken Tänkvärda trädgårdar – När utemiljön blir en del av vården, på mässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö 7-10 april.

Boken Tänkvärda Trädgårdar – När utemiljön blir en del av vården innehåller en samling goda exempel på tänkvärda trädgårdar såväl i Sverige som i Österrike, Japan, och USA.

– Gröna miljöer har visat sig fungera som bra hjälpmedel vid behandling och terapi i vård och omsorg, säger Pia Schmidtbauer, agronom och huvudförfattare till boken.

–  I en väl utformad och genomtänkt trädgård ska det finnas platser där man kan vara i fred och vistas på sina egna villkor utan att behöva känna sig iakttagen. Men där ska också finnas platser där man kan träffa andra och umgås. Det ska finnas utrymme för fest och lek, sammanfattar Pia Schmidtbauer.

– Vi har alla rätt till en vacker och fungerande närmiljö, som bidrar till att vi kan behålla vår livskvalitet också när vi befinner oss i kris, blir sjuka eller gamla.

Det är ingen ny tanke att parkvistelse och trädgårdsarbete kan ha goda effekter på hälsan. Kopplingen mellan hälsa och utevistelse kan följas ända från antiken och fram till våra dagar.

Läsaren får även följa de senaste forskningsrönen. I ett fördjupningskapitel har en tvärvetenskaplig forskargrupp undersökt hur den offentliga Prästgårdsparken i Älvsjö, kan utgöra en resurs för stadsdelens äldre invånare. I Älvsjö etablerades tidigt ett nära samarbete mellan park- och gatuingenjören vid tekniska förvaltningen och en av arbetsterapeuterna vid äldreboendet. Boken visar att sådana samarbetsinitiativ stimulerar medvetenheten och kunskapen om miljöns betydelse för vårt välbefinnande. Detta kan vara ett värdefullt stöd i arbetet både inom den “gröna” och “vita” sektorn.
 
Författare:

Pia Schmidtbauer är agronom och fotograf. Hon ansvarar för temaområdet Utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande vid Movium – centrum för stadens utemiljö, Sveriges lantbruksuniversitet.

Patrik Grahn är biolog, landskapsarkitekt och docent i landskapsarkitektur. Han ansvarar för kompetensområdet Hälsa & rekreation vid institutionen för landskapsplanering Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet.

Mats Lieberg är sociolog, fil. dr. och docent i arkitektur. Han är verksam som forskare inom institutionen för landskapsplanering Alnarp och forskningsledare vid Movium – centrum för stadens utemiljö, Sveriges lantbruksuniversitet.

Boken ges ut av Formas förlag och kostar 295 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-6909522, fax 08-6909550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Pressbilder för fri användning på http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/
pressbilder_tragarden.htm

Recensionsexemplar kan beställas från
Maria Guminski tel 08-775 40 08, maria.guminski@formas.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Pia Schmidtbauer, statskonsulent, Movium, pia.schmidtbauer@movium.slu.se, 040-41 52 11

Ulla Save-Öfverholm, informatör, forskningsrådet Formas, ulla.save@formas.se, 08-775 40 01, 073-656 20 21

Emilie von Essen, presschef, 08-775 40 38, 073-350 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera