Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2005

“Framtidens nobelpristagare” – fem från Sverige har chansen

2005-04-06, Pressmeddelande från FAS, Formas och VetenskapsrådetI sommar avgörs vilka 25 unga forskare som anses vara Europas kommande forskningshopp. Sverige har genom utysningar och en hård granskningsprocess nomineraat fem unga framstående forskare till en ny europeisk "forskartävling": European Young Investigator Awards – EURYI. Priset är forskningsanslag i mångmiljonklassen.


Det är andra året i rad EURYI arrangeras och första gången Sverige deltar med kandidater. Bakom initiativet står den fristående forskningsorganisationen European Science Foundation, ESF (www.esf.org). Syftet är att stärka den europeiska forskningen. Sammanlagt har mer än 600 forskare i Europa sökt EURYI-priset via sina nationella forskningsfinansiärer.

Beslut i juli
Efter respektive finansiärs granskning återstår nu 141 unga forskare, varav fem är från Sverige. En ytterst kvalificerad internationell panel väljer ut de ansökningar som håller högst klass. I juli blir det klart vilka 25 det blir och en utdelningsceremoni äger rum i november på World Science Forum i Budapest.
Bidragstagarna får motsvarande ca tio miljoner svenska kronor fördelade över fem år. Pengarna är knutna till det projekt forskaren sökt för.
Som ung forskare räknas i EURYI-sammanhang om det har gått minst två och maximalt tio år sedan disputationen. Utlysningen är öppen för forskare inom alla ämnesområden.

De fem svenska nomineringarna
Läs mer om de forskarnas bakgrund etc på resp webbplats, eller kontakta Vetenskapsrådets handläggare (se nedan).

* Martin Bergö, Wallenberglaboratoriet/institutionen för invärtes medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Forskningsprojekt: “Genetic Strategies to Study Mechanisms and Treatment of Ras-induced Cancer”
Kontakt: 031-342 3832, 0733-122224, martin.bergo@wlab.gu.se

* Luca Jovine, Institutionen för biovetenskaper, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: “The beginning of a life: structural basis of egg-sperm interaction in mammals”
Kontakt, för tillfället i New York: +1-212.241-8620, lucajovine@mac.com, luca.jovine@mssm.edu Personlig webbplats: http://www.mssm.edu/students/jovinl02 (alt: http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/personal/kn/NewFiles/jovine.html)

* Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: “The role of Alk mediated signalling pathways during developmental processes”
Personlig webbplats: http://soul.ucmp.umu.se/ruth/index.html
Kontakt: 090-785 67 86 alt 090-785 67 92, Ruth.Palmer@ucmp.umu.se

* Anna Qvarnström, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet.
Forskningsprojekt: “Speciation and evolution in hybrid zones”
Personlig webbplats: http://www.ibg.uu.se/se/lararpresentationer/te_qvarnstrom_anna/index.html
(alt: http://www.iee.uu.se/zooekol/default.php?type=personalpage&id=77&lang=sv)
Kontakt: 018-471 64 06, Anna.Qvarnstrom@ebc.uu.se

* Jan Swenson, institutionen för tillämpad fysik, Chalmers tekniska högskola.
Forskningsprojekt: “Structure and Dynamics of Soft Matter”
Institutionens webbplats: http://www.fy.chalmers.se/cmp/
Kontakt: f5xjs@fy.chalmers.se, 031 772 56 80


Bakgrund EURYI
I Sverige är det de statliga forskningsfinansiärerna FAS, Formas och Vetenskapsrådet som är kontakter för EURYI och även utser expertpanelen som i sin tur föreslår vilka svenska forskare som ska nomineras.
European Young Investigators Awards, EURYI, har instiftats av European Heads of Research Councils, EUROHORCs, i samarbete med European Science Foundation, ESF. Forskningsråd från sexton europeiska länder har bidragit med medel till anslagen, som riktas till unga forskare från hela världen som på detta sätt knyts till europeiska forskningsinstitutioner.
De länder som deltar är Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Italien och Sverige.

Pressbilder
Pressbilder på tre av forskarna (Palmer, Bergö, Swenson) finns tillgängliga på www.vr.se, under detta pressmeddelande. Skrolla ned på sidan, bilderna ligger som bilagor. För de övriga kontakta deras resp universitet.

Kontaktinformation
Kontaktperson Vetenskapsrådet:
Maria Odengrund, handläggare: 08-546 44 281, Maria.Odengrund@vr.se

Pressfrågor:
Bodil Gustavsson, FAS: 08-775 40 96, bg@ fas.forskning.se
Emilie von Essen, Formas: 08-775 40 38, 0733 503 16, Emilie.Von.Essen@formas.se
Kajsa Eriksson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 216, 0733-66 62 16, Kajsa.Eriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera