Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2005

Världsunik växtdatabas på internet

Den 4 april blir Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, fritt tillgänglig för alla via internet. Databasen innehåller redan 37 000 namnposter på odlade och använda växter, men utvidgas kontinuerligt för att kanske om några år innehålla upp emot 100 000 namnposter. SKUD väntas bli ett mycket värdefullt verktyg för både myndigheter och fritidsodlare.

Om man är osäker på vad en odlad eller på annat sätt använd växt ska heta, kan man på adressen http://skud.ngb.se komma fram till det gällande namnet – svenskt som vetenskapligt. Härutöver får man i SKUD information om växtens naturliga utbredning, vilken typ av växt det är och vad den används till. En viktig del av databasen är referenserna. Man kan söka bland närmare 4 000 referenser med anknytning till kulturväxternas taxonomi, utbredning och användning. Databasen omfattar också växter som utgör eller ingår i livsmedel, medicin, kosmetika, virke eller andra produkter.

– Det här är en helt unik kombination av taxonomisk och nomenklatorisk information för växter vi odlar och använder i Sverige, säger Jens Weibull som är en av samordnarna vid Programmet för odlad mångfald (POM).

– Alla som överhuvud taget hanterar frågor som berör växtmaterial kommer att ha nytta av SKUD. Dit hör Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Patent- och registreringsverket, tullen, virkesbranschen och planthandeln för att nämna några.

Databasen har utvecklats av Björn Aldén, Mårten Huldén och Svengunnar Ryman, som ett projekt inom POM. Centrum för Biologisk Mångfald är idag ansvarig institution för SKUD. Basdata i SKUD kommer från referensverket Kulturväxtlexikon, som har blivit ett standardverk för många som sysslar med odlade växter.

– Sedan Kulturväxtlexikonet publicerades 1998 har antalet namnposter utökats med nära 17 000. Antalet namn är nu 37 000, men målet är att få med alla namn inklusive synonymer på de växter vi på ett eller annat sätt använt eller använder i Sverige. Säkert rör det sig då om mer än 100 000, berättar Björn Aldén vid Göteborgs botaniska trädgård. Han poängterar dock att SKUD inte kan ersätta en tryckt bok.

– Man tar inte med sig datorn ut i trädgården. Däremot ska SKUD generera tryckta böcker med jämna mellanrum.

Förväntningarna på SKUD är höga. En standardiserad namndatabas för svenska kulturväxter kan bli enormt betydelsefull för konsumentinformation, tillsyn av produkter som innehåller växtsubstanser och inte minst för alla fritidsodlare som vill veta vad de ska kalla sina odlade gunstlingar.

SKUD är utvecklad av Björn Aldén, Göteborgs botaniska trädgård, Svengunar Ryman, Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet och Mårten Huldén, databasutvecklare.

Kontaktinformation
Mer information:
Jens Weibull, POM, Centrum för biologisk mångfald
Tel. 040-41 55 31, jens.weibull@cbm.slu.se

Björn Aldén, Göteborgs botaniska trädgård
Tel. 031-741 11 13, bjorn.alden@gotbot.se

Svengunnar Ryman, Uppsala universitet
Tel. 018-471 27 92, Svengunnar.Ryman@evolmuseum.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera