Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2005

Ultraljud bra metod för diagnostisering vid sjukdom i venerna

För att få en komplett bild av funktionen i venerna innan åderbråckskirurgi bör blodkärlen undersökas med ultraljud. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I venerna finns klaffar vars uppgift är att enkelrikta blodet mot hjärtat. I friskt tillstånd sluter de tätt så att blodet inte kan flöda tillbaka. Vid sjukdomen venös insufficiens fungerar inte klaffarna och blodet läcker bakåt. Det leder till åderbråck, svullnad, förändringar i huden och i allvarliga fall till bensår. Patienter med kroniska venösa bensår kan i många år lida av smärta och försämrad livskvalitet. Majoriteten av dessa patienter upplever klara förbättringar efter åderbråckskirurgi.

Det kan vara svårt att ge rätt diagnos på venös insufficiens enbart genom kliniska bedömningar. Ultraljudsteknikens snabba utveckling har därför förbättrat möjligheterna att diagnostisera, behandla och följa upp sjukdomen.

– I min avhandling visar jag att diagnosen blir lika korrekt vid användande av ultraljud som när kärlröntgen används. Av dessa två metoder är ultraljud att föredra, bland annat eftersom den är fri från kända biverkningar, säger avhandlingens författare, biomedicinsk analytiker Marie Magnusson.

Venös insufficiens kan drabba både djupa och ytliga vener. Marie Magnussons avhandling visar att åderbråckskirurgi är en lämplig behandlingsmetod för dem med venös insufficiens i de ytliga venerna och även de som förekommer i kombination med begränsad djup insufficiens. Men långvarig bensårssjukdom före åderbråcksoperationen, kvarvarande venös insufficiens i benet och högt tryck i blodådrorna ger en ökad risk för att de venösa bensåren kommer tillbaka.

– Den totala femårsrisken för återkommande bensår närmar sig tjugoprocentnivån. Under de första sex månaderna efter operationen hade alla patienter en klart förbättrad funktion i de kvarvarande blodådrorna, dock med tydlig försämring efter två år hos de patienter som drabbas av återkommande bensår, säger Marie Magnusson.

Sammanfattningsvis visar resultaten att venkirurgi förbättrar patienternas symtom och minskar risken för återkommande bensår.

– Däremot ökar risken för nya bensår med antalet kvarvarande insufficienta blodådror, dålig muskelpumpfunktion och långvarig bensårssjukdom. För att få en komplett kartläggning av den venösa insufficiensen inför operationsplaneringen rekommenderar vi ultraljudsundersökning inför alla venkirurgiska ingrepp. Eventuellt kan man även undersöka med ultraljud efter operationen, eftersom man med då kan identifiera patienter med kvarvarande eller återkommen risk för nya bensår, säger Marie Magnusson.

Avhandlingen är skriven av:

biomedicinsk analytiker Marie Magnusson, telefon: 031-343 49 11, mobiltelefon: 0733­-85 08 32, e-post: marie.magnusson@vgregion.se

Handledare:

docent Reinhard Volkmann, telefon: 031-342 19 64, e-post: volk@medfak.gu.se

Avhandlingen för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, hjärt-kärlinstitutionen, avdelningen för klinisk fysiologi

Avhandlingens titel: Assessment of venous insufficiency in patients with chronic leg ulcers. Venous hemodynamics before and after surgery

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera