Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2005

Köper vi fler franska viner och ostar för att vi har varit i Frankrike?

Resande påverkar konsumenters attityder till, och köp av produkter från besökta länder. I en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, visar Annika Hallberg att konsumenter som blivit väl mottagna som besökare i ett land, också blir mer intresserade av att köpa produkter från det landet efter utlandsvistelsen. Avhandlingen ger också svar på hur företag kan marknadsföra sina produkter på ett mer kreativt sätt än idag.

I avhandlingen framgår att konsumenter var mer negativt inställda till produkters kvalitet efter resorna än före. Däremot tyckte respondenterna mer om produkterna och uppmärksammade mycket lättare deras ursprungsland. I genomsnitt uppgav man sig köpa fler produkter efter hemkomsten – trots de mer negativa attityderna till produkterna. Annika Hallbergs studie visar att känslan för produkten är lika viktig för konsumenten som kvalitet och pris.

– Företag borde betona ursprungsland mer i sin marknadsföring av produkten. Svenska företag har mycket att vinna genom att exempelvis marknadsföra en produkt med fransk touch och våga använda alla våra fem sinnen, säger Annika Hallberg.

Annika Hallbergs studie visar att yngre konsumenter påverkas mer av utlandsvistelser än äldre. Det är strategiskt att knyta upp konsumenter att bli lojala till ett visst lands produkter på ett tidigt stadium, så att de därefter fortsätter att konsumera dem.

Tid för disputation: Tisdag 5 april kl. 13.00
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Annika Hallberg
Avhandlingens titel: “Post-Travel Consumption – Country-of-Origin Effects of International Travel Experiences”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta Annika Hallberg
Telefon: 031-773 4495, 031-15 26 20
Mobil: 073-763 6839
E-post: annika.hallberg@handels.gu.se

Detta pressmeddelande finns även på Handelshögskolans webbplats: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=8504

_____________________________________________________

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera