31 mars 2005

Framtagning av internationella standards för extern finansiell rapportering – en komplex process med konsekvenser

Anja Hjelström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), presenterar i sin doktorsavhandling en modell som kan användas för att förstå hur redovisningsstandards blir till. Hon lägger fram sin avhandling “Understanding International Accounting Standard Setting – A case study of the process of revising IAS 12 (1996), Income Tax”, imorgon den 1 april kl. 13.15 i sal 550, Sveavägen 65.

Det finns en tendens att uppfatta den process som ligger bakom en redovisningsstandard som antingen tekniskt rationell eller, vilket är mer vanligt idag, som en politisk process karaktäriserad av kompromisser. Anja Hjelströms forskning visar däremot att det kan vara fruktbart att istället förstå processen i termer av tre parallella och samverkande delprocesser: en politisk process, en lärprocess och en exekutiv process (d.v.s. hur arbetet bedrivs).

– Kritik riktas ofta mot att det tar för lång tid att ta fram nya redovisningsstandards samt att dessa är för komplexa, säger Anja Hjelström. Jag menar att samtliga delprocesser, på olika sätt, bidrar till att processen tenderar att bli utdragen i tid samt att standarderna ofta blir långa, detaljerade, inkonsekventa och otydliga.

Anja Hjelströms forskningsområde är i högsta grad aktuellt. Fr.o.m. den 1 januari i år ska alla noterade bolag inom EU upprätta koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandards som antagits av EG-kommissionen. Samma regler kommer dessutom tillämpas av bolag i en rad andra länder.

Doktorsavhandlingen “Understanding International Accounting Standard Setting – A case study of the process of revising IAS 12 (1996), Income Tax” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, e-post: efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Anja Hjelström, Handelshögskolan i Stockholm
Tel.: 08-736 93 12
E-post: anja.hjelstrom@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera