Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2005

Emma Stenström utses till årets lärare vid Handelshögskolan

Civilekonomstudenterna vid Handelshögskolan i Stockholm har röstat fram ekonomie doktor Emma Stenström till årets lärare. Hon undervisar och forskar i ämnet kulturekonomi. Emma tar emot “Nordeas pris årets lärare”, vid högskolans diplomceremoni i Stockholms stadshus den 8 april.

– Att bli framröstad till årets lärare av högskolans studenter betyder naturligtvis mycket för mig personligen, men också för mitt forskningsområde, säger Emma Stenström. Att som ekonom intressera sig för konst och kultur kan ibland ses som lite udda, och därför har priset också ett symboliskt värde.

Emma Stenström undervisar vid HHS sedan 1991. Idag ansvarar hon för en kurs i kulturekonomi som möjliggjorts via en donation från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Den belyser kulturens roll i samhället, olika former av konst- och kulturföretagande samt flöden mellan kultur- och näringsliv.

– För mig handlar undervisning mycket om att inspirera, att göra studenterna nyfikna på ämnet, fortsätter Emma. Därför vill jag inte bara bidra med en teoretisk bas, utan också ge praktiska insikter via gästföreläsningar, studiebesök, projektarbeten samt, inte minst, konstnärliga upplevelser.

Emma Stenström disputerade år 2000 med avhandlingen “Konstiga företag” på samma tema. Hon medverkar regelbundet som krönikör i Dagens Industri samt sitter i styrelsen för bl.a. Statens Kulturråd.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta gärna:

Emma Stenström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-316 41 61
E-post: emma.stenstrom@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera