Artikel från Stockholms universitet
30 mars 2005

Världens ekosystem mår sämre än någonsin

Den största studien någonsin av världens ekosystem och deras betydelse för global utveckling är färdig:Världens ekosystem mår sämre än någonsin – Men lösningar finns för att vända den negativa utvecklingen

Millennium Ecosystem Assessment (MA) visar att ekosystemens tillstånd – och därmed deras förmåga att producera naturresurser och så kallade ekosystemtjänster – blivit allt sämre de senaste 50 åren. Men enligt MA:s framtidsscenarion skulle den negativa trenden kunna vändas.
– Vi måste bli mycket bättre på att stödja lokala initiativ. Där finns kunskap som övergripande forskningsprogram missar. Det gäller lantbrukare på Papua Nya Guinea likaväl som fågelskådare i Kristianstads Vattenrike och kolonilottsinnehavare i Stockholm, säger Thomas Hahn, från Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) vid Stockholms universitet. CTM har koordinerat de två svenska MA-studierna, i Stockholms urbana grönområden och våtmarkslandskapet ’Kristianstads Vattenrike’.
– Miljöfrågan måste dessutom kopplas till samhällsutvecklingen i stort. Fungerande ekosystem är en förutsättning för mänsklig välfärd, fortsätter Thomas Hahn.
MA-studien fokuserar på så kallade ekosystemtjänster, de gratistjänster naturen gör som är till nytta för människan. Resultat visar att cirka 60 % av de undersökta tjänsterna håller på att förstöras eller utnyttjas på ett ohållbart sätt, till exempel havets förmåga att producera fisk, luft- och vattenrening, pollinering av grödor och ekosystemens förmåga att lindra effekten av naturkatastrofer. Ekosystemens tillstånd världen över är så pass kraftigt försämrat att det kan få stora konsekvenser för uppfyllandet av FN:s Millennniemål, som antogs 2001 för att bland annat halvera fattigdomen i världen och trygga tillgången till rent dricksvatten.
MA visar också att ekosystem sällan reagerar gradvis på successiva miljöförändringar. Ett ekosystem kan ofta verka opåverkat tills en störning får systemet att “flippa” över till ett oönskat tillstånd när vissa tröskelnivåer passeras. En klar sjö kan då plötsligt övergå till ett grumligt tillstånd med bottendöd, gräsmarker förvandlas till buskiga ökenlandskap och korallrev bli övervuxna av alger. Sådana ekosystemskiften kan vara nästan oåterkalleliga och hårt drabba de näringar och samhällen som är beroende av de resurser och ekosystemtjänster som går förlorade.

Detta är MA:
*Global kartläggning av kunskapen om världens ekosystem – deras tillstånd, deras betydelse för global utveckling, och möjliga sätt att rädda dem
*Ett samarbete mellan FN-organ, myndigheter, frivilligorganisationer, ledande forskningsinstitutioner och näringslivet
*Över 1 300 ledande forskare och andra experter från 95 länder har deltagit sedan starten i juni 2001
– Millennium Ecosystem Assessment fyller ett globalt kunskapsglapp. Endast genom att förstå miljön och hur den fungerar kan vi ta de nödvändiga besluten för att skydda den och bygga en hållbar framtid, säger FN:s generalsekreterare Kofi Annan i ett uttalande.


MER INFO: http://www.maweb.org/ (MA:s officiella hemsida)
http://newsroom.wri.org/ (Ta en förhandstitt på MA-rapporterna)
http://albaeco.com/pressmeddelanden/ma.htm (Mer om MA i Sverige och pressbilder)
KONTAKT: Fredrik Moberg, Albaeco, 08-611 32 10/0708-66 26 80, fredrik@albaeco.com
Cajsa Martinsson, CTM, 08-16 36 65, cajsa@ctm.su.se
Maria Erlandsson, Stockholms universitet, 08-16 39 53, maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera