Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2005

Handelshögskolan låter duktiga elever “prova på” livet som student för en dag

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) låter 80 duktiga gymnasieelever från hela Sverige få “prova på” livet som student för en dag. Utmärkelsen innebär att eleverna, helt kostnadsfritt, får komma till Handelshögskolan och så autentiskt som möjligt uppleva livet som student under en dag. Arrangemanget är en del av projektet “Olika Barn Leka Bäst” som syftar till att öka mångfalden vid HHS:s civilekonomprogram.

Arrangemanget, som äger rum måndagen den 4 april, innebär att cirka 80 elever från Kiruna i norr till Malmö i söder får känna på livet som HHS-student. Dagen inkluderar bl.a. föreläsningar med två av högskolans mest populära forskare, en lunchsittning i typisk studentkårsanda, personliga träffar med “inflyttade” HHS-studenter och mycket mer. Hela arrangemanget, inklusive resan, är kostnadsfri för de medverkande eleverna.

Dagen syftar till att öka den geografiska spridningen bland de studenter som antas till HHS:s civilekonomprogram. Därför kommer Handelshögskolans rektor, Lars Bergman, under dagen att informera om vad civilekonomprogrammet innebär.

– Med det här arrangemanget vill vi visa att Handelshögskolan önskar rekrytera de allra duktigaste studenterna, oavsett deras geografiska, etniska eller sociala bakgrund, säger Lars Bergman. En breddad rekryteringsbas är något som såväl HHS som de blivande studenterna tjänar stort på.

Gymnasieeleverna har valts ut bland många sökande, främst baserat på hemort och betygssnitt.
– Vi har velat ha en så stor geografisk spridning bland eleverna som möjligt, men har också tagit stor hänsyn till det betygssnitt eleverna har, säger Anders Jörnsköld, projektansvarig för “Olika Barn Leka Bäst”. Det är trots allt så att våra antagningskrav är mycket höga och vi vill förstås att de deltagande eleverna också ska ha en chans att bli HHS-studenter “på riktigt” senare.

Kontaktinformation
För frågor om eller besök av arrangemanget, vänligen kontakta:

Anders Jörnsköld, projektansvarig, “Olika barn leka bäst”
Tel: 0702-23 63 13
E-post: 19428@student.hhs.se

Christina Lindahl Zander, antagningchef, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 90 22
E-post: christina.zander@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera