Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2005

Anställningsintervju med invandrare en samverkan mellan denne och rekryteraren

När rekryterare på ett bemanningsföretag intervjuar invandrare för anställning bygger intervjuerna i hög grad på samverkan mellan dessa parter, dvs. rekryterare och arbetssökande. Därmed kan också bilden av den arbetssökande formas av rekryterarens maktposition och egna referensramar.


Det visar Gunlög Sundberg i sin avhandling i nordiska språk, Stockholms universitet. Hon har undersökt videoinspelade intervjuer med fjorton kvinnliga akademiker med utländsk bakgrund. Studien fokuserar på intervjufrågor om den arbetssökandes starka och svaga sidor, liksom vad som präglat henne. Syftet är att få kunskap om hur rekryterare och arbetssökande i dessa frågor tillsammans bygger upp bilden av den arbetssökande, och hur båda parter arbetar för gemensam förståelse när man inte delar språklig och kulturell bakgrund. Förutom denna så kallade språkliga och kulturella asymmetri, finns en institutionell asymmetri, nämligen att rekryteraren i kraft av sin position har ett övertag.

Resultatet visar att det gemensamma arbetet för förståelse styrs av en vedertagen, och därmed kulturell, mall för hur en anställningsintervju brukar gå till och vilka svar som förväntas på de frågor som ställs. Rekryteraren omformulerar därvid ofta de arbetssökandes svar. För vissa arbetssökande är vad som förväntas kulturellt fördolt och deras samtalsstil krockar med rekryterarens.

Den asymmetriska situationen kan ses som såväl en begränsning som en resurs. För många arbetssökande är denna västerländska samtalsgenre okänd och samarbetet kan ses som en hjälp, men frågan är hur sann bilden av den arbetssökande då blir. För rekryteraren handlar det om att gå en balansgång mellan att behandla alla lika och att samtidigt se till vars och ens unika kompetens, vilket är intressant ur ett mångfaldsperspektiv.

Doktorsavhandlingens titel: Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare

Gunlög Sundberg kan nås på tfn 08-16 43 20, e-post: gunlog.sundberg@nordiska.su.se (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera