Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2005

Chalmers-KTH om forskningspropositionen: Allianser borde belönas

Inom de ramar som varit kända sedan budgetpropositionen i höstas innehåller forskningspropositionen flera positiva inslag. Däremot borde hela kakan vara två till tre gånger så stor. Det tycker Jan-Eric Sundgren och Anders Flodström, rektorer för Chalmers och KTH.

– Teknikområdet är prioriterat på ett positivt sätt. Även fördelningen mellan behovsstyrd forskning med finansiering från Vinnova, och teknikvetenskaplig grundforskning som får sina pengar från Vetenskapsrådet känns rimlig och klok, säger KTHs rektor Anders Flodström.

– En positiv överraskning var att propositionen även innehöll en höjning, om än relativt låg, av fakultetsanslaget. Det är ett gott tecken och visar att regeringen uppfattat att det måste finnas en viss balans mellan de fasta forskningsresurserna och de som söks i nationell konkurrens, säger Jan-Eric Sundgren, rektor för Chalmers.

De båda rektorerna finner det märkligt att propositionen överhuvudtaget inte innehåller någon markering av betydelsen av starka allianser mellan svenska universitet, som ger internationellt konkurrenskraftig forskning och utbildning.

– Det finns ingenting i forskningspropositionen som belönar detta, vilket är märkligt med tanke på att alliansen mellan Chalmers och KTH är ett genombrott för svensk forskning. Möjligheten att göra en sån markering på myndighetsnivå finns ju dock fortfarande, säger Jan-Eric Sundgren.

Båda rektorerna hyser en viss oro för att statens satsning på forskningen inte ska få avsedd effekt på lång sikt, trots deras gemensamma uppfattning att propositionen innehåller flera positiva inslag.

– För att statens satsning ska få den effekt som eftersträvas krävs att framtida pris- och löneomräkningar för högskolans kostnader läggs på en sådan nivå att kommande forskningspropositioner inte bara kommer att tjäna syftet att fylla igen hål och få upp forskningens ekonomiska förutsättningar till normal nivå, säger Anders Flodström.

Kontaktinformation
Kontakt:
Jan-Eric Sundgren:jan-eric.sundgren@rektor.chalmers.se
Anders Flodstörm: rektor@kth.se, 08-790 7001

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera