Artikel från Formas
22 mars 2005

Forskningsrådet Formas välkomnar förstärkt satsning på hållbar utveckling

210 miljoner till forskning för hållbar utveckling varav 140 miljoner till Formas under åren 2005-2008. Dessutom satsar regeringen på starka forskningsmiljöer och forskarskolor med vardera 20 miljoner kronor till Formas under samma period. Detta kan man läsa i forskningspropositionen för 2005-2008 som regeringen presenterade idag.

– Vi är glada över den här ökade satsningen på hållbar utveckling som är av stor betydelse både för samhällsbyggandet och viktiga svenska basnäringar, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas.

Tillskotten täcker dock långt ifrån de verkliga forskningsbehoven. Formas angav ett behov av förstärkning med 400 miljoner kronor i sin forskningsstrategi och har fått 180 miljoner kronor.

– Långsiktigt behövs det mera pengar till forskning för hållbar utveckling. Dock visar satsningen tydligt på vikten av den forskning som Formas finansierar. Potentialen för framtida styrkeområden inom t ex den gröna sektorn är mycket lovande förutsatt att forskningsbehoven tillgodoses.

– Regeringen uppmärksammar speciellt den ämnesövergripande forskningen vilket vi värdesätter eftersom hållbarhetsfrågorna ofta kräver sådana forskningsinsatser. Formas satsar redan ämnesövergripande forskning, i årets utlysning ingår till exempel en särskild satsning på sådan forskning.

Regeringen vill också öka resurserna för starka forskningsmiljöer med internationell konkurrenskraft. Även detta ligger helt i linje med de satsningar som Formas redan initierat.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera