Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2005

Akupunktur lindrar smärtorna vid foglossning

Akupunktur i kombination med bland annat träning hemma är det överlägset bästa sättet att lindra gravidas smärtor i samband med foglossning. Det visar en forskning från Sahlgrenska akademin som publiceras i kommande nummer av den ansedda brittiska medicinska tidskriften BMJ.

Bäckensmärta, så kallad foglossning, är en vanlig åkomma hos gravida kvinnor i hela världen. En tredjedel av de drabbade har mycket svår smärta. De med ett tungt arbete och de som haft ryggsmärta eller bäckensmärta tidigare har störst risk att drabbas. Smärtan uppträder över korsbenet och strålar ofta ner på lårens baksida. Ibland har kvinnorna också ont över blygdbenet. Förmågan att stå, gå och sitta påverkas. Det är viktigt att skilja bäckensmärtan från vanlig ryggsmärta eftersom felbehandlad bäckensmärta kan förvärra besvären. Det finns ingen behandling som botar bäckensmärta under pågående graviditet, men tillståndet kan lindras.

I en studie från avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har behandlingsresultaten av 386 gravida kvinnor med bäckensmärta analyserats. Kvinnorna delades in i tre olika grupper i vilka tre olika behandlingsstrategier testades under sex veckor.

Den första gruppen fick endast standardbehandling, vilket innebar råd, mjukt bäckenbälte och ett hemträningsprogram. Den andra gruppen fick standardbehandling och gängse akupunktur, det vill säga akupunkturstimulering som är densamma som den som ges till män och icke gravida kvinnor med liknande symtom. Den tredje gruppen fick standardbehandling och individuell bäckenstabiliserande träning hos sjukgymnast.

Kvinnorna undersöktes av sjukgymnast före studien påbörjades. Då användes flera test för att provocera fram bäckensmärtan. Samma test utfördes efter behandlingens avslutning. Kvinnorna skattade sin smärta morgon och kväll på en skala från 0-100 där 0 betydde ingen smärta och 100 värsta tänkbara smärta.

Resultaten visar att såväl kvinnorna i akupunkturgruppen som i sjukgymnastikgruppen upplevde minskad smärta både morgon och kväll en vecka efter behandlingens avslutning. Smärtan minskade emellertid mest för de kvinnor som fått akupunktur. I standardträningsgruppen ökade smärtan på morgonen medan den var i stort sett oförändrad på kvällen. Andelen kvinnor som upplevde smärta efter provokation efter behandlingens avslutning var lägst i akupunkturgruppen. Akupunktur visade sig vara den effektivaste behandlingen för kvinnorna med bäckensmärtor.

Sammanfattningsvis visar studien att både akupunktur och bäckenstabiliserande sjukgymnastik lindrar bäckensmärta under graviditet. Akupunktur visade sig vara överlägsen bäckenstabiliserande sjukgymnastik i den här studien.

Resultaten är av speciell betydelse eftersom det inte finns någon tidigare studie som visat så stora behandlingseffekter vid isolerad väldefinierad bäckensmärta under graviditet.

För mer information kontakta:

doktorand Helen Elden, telefon: 031-343 41 75, 070-­288 78 82, e-post: helen.elden@vgregion.se

Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Tidskrift: BMJ (British Medical Journal)

Artikelns titel: Effects of acupuncture and stabilising exercises as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised single blind controlled trial

Författare: Helen Elden, Lars Ladfors, Monika Fagevik Olsen, Hans-Christian Ostgaard och Henrik Hagberg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera