Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2005

Fyra år med utbildningsvetenskapliga kommittén:Utbildningsforskning område som bygger broar

Den utbildningsvetenskapliga kommittén, UVK, har byggt broar mellan två olika forskningstraditioner på området och har lyckats bredda definitionen av vad utbildningsvetenskap är. På sikt kommer forskningen som UVK stödjer att ge en viktig grund för pedagogisk yrkesverksamhet. Satsningen på utbildningsvetenskap är dessutom en nödvändig förutsättning för mer praktiknära forskning på området. Detta är slutsatser i en analys av UVKs första fyra verksamhetsår.

I dagens kunskapssamhälle står lärande och utbildning ständigt i fokus. Med detta som en bakgrund inrättade regeringen år 2001 den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Uppgiften för kommittén är att stödja forskning kring lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Område under utveckling
Uppföljningen har gjorts av det norska forskningsinstitutet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning). Utredarna menar att UVK har bidragit till att ett spännande vetenskapsområde håller på utvecklas. Genom kommitténs stöd har utbildningsforskning kommit att breddas till att innefatta en rad olika discipliner och fackområden från olika vetenskapsfält. UVK har stött projekt inom t ex psykologi, historia, sociologi, statsvetenskap och musikvetenskap.
Några exempel på projekt är: Lärande i flerkulturella barnmiljöer, Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur, Hur lek och lärande integreras i en målstyrd organisation, Meningslös eller meningsfull matematik, Blivande Ma/NO-lärares ämnesdidaktiska utveckling.*

Flera bör ta ansvar
Rapporten konstaterar dock att UVKs verksamhet inte i sig är tillräcklig för den forskning som ska svara på mer konkreta behov som finns inom t ex lärarhögskolorna. Därför föreslår utvärderingen att ansvaret och uppdraget för utbildningsforskning i Sverige både bör koncentreras och integreras mellan centrala myndigheter.

Om rapporten, mer information och pressbilder
Rapporten kommer i tryck form under april månad, men finns att ladda ned i enklare PDF-form på VRs webbplats, www.vr.se under “Press och nyheter” och detta pressmeddelande. Den tryckta versionen kan beställas via e-post från UVKs kansli, Helene Sundewall: Helene.Sundewall@vr.se

Rapporten har gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet. Bakom rapporten står det norska forskningsinstitutet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning): www.nifustep.no

För mer information om UVK, se Vetenskapsrådets webbplats, direktlänk: www.vr.se/kontakt/sida.jsp?unitId=24

För pressbilder på Petter Aasen kontakta presschef Kajsa Eriksson, 08-546 44 216, 0733-666 216, Kajsa.Eriksson@vr.se

Kontaktpersoner utvärderingen
Petter Aasen, professor och direktör vid NIFU STEP: (+47) 22 59 51 00, alt(+47) 22 86 80 10, Petter.Aasen@NIFUSTEP.NO

Kommentarer Vetenskapsrådet
Ulf P Lundgren, huvudsekreterare UVK: 08-546 44 184, 0705-822 261, Ulf.Lundgren@vr.se
Elisabet Nihlfors, bitr huvudsekreterare för kommittén: 08-546 44 245, 0705-376 520 Elisabet.Nihlfors@vr.se
Tjia Torpe, ordförande i UVK: 070-697 62 16, Tjia.Torpe@iris.se


*Exemplen hämtade ur VRs projektdatabas, sökning ubildningsvetenskap: http://193.10.44.160/default.asp?funk=s

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera