Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2005

Karlstads universitets dataforskare i spetsen för ny telefoni

Professor Anna Brunström, Karlstads universitet, leder ett forskningsprojekt som ska ge pålitligare och säkrare telekommunikation över internet. Tillförlitlighet är en viktig aspekt när telefoni flyttas över till datanätet, så kallad IP-telefoni.

Idag finns det tre olika nät: för telefoni, för internet och för kabel-tv. Forskarna tror att alla dessa typer av trafik allt mer kommer att ske över internet istället. Fördelarna med IP-telefoni är bland annat minskade kostnader och att det blir lättare att individanpassa nya tjänster.
– Men det finns också svårigheter. Vi vet inte hur nätet klarar de ökade kraven på prestanda och driftsäkerhet. Och det är där vår forskning kommer in, säger Anna Brunström.

I det aktuella projektet studeras hur traditionell telefoni-signalering, sk. SS7 signalering, kan sändas över ett delvis IP-baserat nät. En arkitektur för detta har standardiserats av IETF (Internet Engineering Task Force) där ett nytt protokoll som heter SCTP utgör en viktig del. Traditionella SS7-nät har inbyggd funktionalitet för att snabbt upptäcka fel i nätet och omdirigera trafiken. Motsvarande funktionalitet finns inte i IP-nät och därför har en liknande mekanism istället byggts in i SCTP. Om den nya arkitekturen och SCTP kan klara de prestanda och tillgänglighetskrav som
telefoni-signalering ställer är dock ännu oklart. Både prestandamätningar och optimeringar av SCTP ingår i projektet. Forskarna tittar också på att bygga dynamiska säkerhetslösningar ovanpå SCTP.

Ett mått på hur viktig forskningen bedöms vara, är att KK-stiftelsen ger projektet sex och en halv miljon kronor under en treårsperiod. Det är det största anslaget som ett enskilt forskningsprojekt får från KK-stiftelsen under denna period. Forskningen sker i samverkan med Tieto Enator och Ericsson.

KK-stiftelsen står för stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Den arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft bland annat genom att stödja forskning vid nya universitet och högskolor.


Kontaktinformation
För mer information kontakta gärna professor Anna Brunström, tfn 054-700 17 95, e-post: anna.bronstrom@kau.se
eller universitetsadjunkt Johan Eklund tfn 054-700 19 54, e-post: johan.eklund@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera