Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2005

Framtidsfokus

Flexibla nätverk eller större kommuner.Vem bestämmer?Det ökande samarbetet mellan kommuner kan beskrivas som en pågående kommunreform. Staten driver på med lagstiftning, riktade bidrag osv. men det är kommunerna själva som bestämmer innehåll och former. Vissa fortsätter att arbeta mest på egen hand, andra vävs samman. Motiven är många; det handlar om att bli effektivare och spara pengar men också om att öka handlingskraften och klara ökande krav på kompetens och specialisering. Hur påverkas det kommunala självstyret? Hur ser kommunsystemet ut om 10 år?

Program:

Moderator
Marie Pernebring, sekreterare i Ansvarskommittén

13.00 Inledning
Gun Drugge, kommunalråd Hedemora kommun

13.15-14.30 Små eller stora kommuner? En fråga om lokal demokrati
Eva Mörk, docent i nationalekonomi, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering och Uppsala Universitet

Nätverkskommunen
Markus Gossas, doktorand i statsvetenskap, Institutet för Framtidsstudier

Mer samverkan eller större kommuner?
Erik Westholm, professor i kulturgeografi, Institutet för Framtidsstudier &
Högskolan Dalarna

14.30-16.00 Kaffepaus och diskussion
___________________________________________________
Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat. Deltagarförteckning kommer att delas ut i samband med seminariet.
OBS! Anmälan är bindande! Anmäld som inte kommer faktureras 450 kronor.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Ingrid Rydell, Institutet för Framtidsstudier, tel 08-402 12 05
Plats: Biografen Star, Nygatan 3, Hedemora
Tid: Måndagen den 14 mars 2005 kl. 13.00-16.00
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller på telefon 08-402
12 44 senast 8 mars.

Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 2 tr. ● www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera