Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2005

Finns det barn utan hem i Sverige i dag?

Hemlösa beskrivs ofta som ensamstående, arbetslösa och alkoholiserade män och enstaka kvinnor. Att det finns hemlösa barn i Sverige i dag skulle säkert många svara nej på om de fick frågan.

Men professor Hans Swärd vid Socialhögskolan i Lund, som länge forskat om hemlöshet, menar att det finns många barn som flyttar runt till olika boenden med sina hemlösa föräldrar i dag. De kartläggningar om hemlöshet som gjorts i Sverige det senaste decenniet visar att det i storstäderna finns en grupp barn (0-18 år) som bor tillsammans med sina hemlösa föräldrar.

Just nu arbetar Hans Swärd tillsammans med kollegan Gunvor Andersson med att intervjua hemlösa barn och föräldrar om deras boendesituation. Både barn och föräldrar får berätta hur det känns med dessa ständiga uppbrott, att inte ha en egen säng, att tappa bort saker på grund av det ständiga flyttandet etc.

– Det har inte funnits någon samlad bild av hur situationen ser ut eller vilka konsekvenser en osäker boendesituation kan ha för barn till hemlösa. Vårt syfte med projektet “Barn utan hem” är dels att beskriva och analysera fenomenet med hemlösa barn. Dels att utifrån de hemlösa barnens och föräldrarnas perspektiv beskriva vad det innebär att vara hemlös.

Projektet om “Barn utan hem” har pågått sedan 2003 och får stöd av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

– Studien genomförs i Malmö som är en väl vald kommun för projektet “Barn utan hem”, säger Hans Swärd. Staden har alla de kännetecken som gäller för andra kommuner med höga hemlöshetstal, tillväxtkommuner med bostadsbrist, konkurrens om billiga bostäder, höga fattigdomstal och stor inflyttning, inte minst av stora barnfamiljer med rötter i andra länder.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
För ytterligare information om projektet, kontakta:
Hans Swärd, professor
Socialhögskolan, Lunds universitet
E-post: Hans.Sward@soch.lu.se
Tel: 046-222 94 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera