Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2005

Barnkultur i skilda världar

Lyssna på barnen i Kina!; Barn och dans; att ha en frihetsberövad förälder. Det är några ämnen vid ett symposium om barn.

– Lyssna på barnen i Kina!
– I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
– Kulturella föreställningar om spädbarn.
– Barn och dans
– Att ha en frihetsberövad förälder
– Att rita SPJSGÖLS eller oxar- om visuell kultur och barns värdeskalor
– Leda, lotsa, lyssna – om vuxna attityder i världens barnkultur
– Barn i Theresienstadt

Det är några ämnen som kommer att behandlas vid symposiet Barnkultur i skilda världar som anordnas av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Tid: 16 – 18 mars
Plats: hörsal 8, hus D, södra huset i Frescati

Idéen och syftet med symposiet är att samla och sprida kunskap och aktuell forskning om barnkultur i tvärvetenskapligt perspektiv. Rubriken för symposiet “Barnkultur i skilda världar” syftar i första hand på globala, etniska och mångkulturella perspektiv men kommer också att inbegripa sociokulturella aspekter på skilda världar. En viktig utgångspunkt är att föreläsarna kommer såväl från akademiska forskningsfält som från praktisk yrkesverksamhet då blandningen av teoretiska och praktiska perspektiv är givande inom barnkulturen.

Programmet inleds onsdagen den 16 mars kl. 10.00 av professor Karin Helander.

Hela programmet finns på http://www.barnkultur.su.se/aktuellt.html

Närmare information lämnas av Anne Banér på tfn 08-16 30 71 eller e-post anne.baner@barnkultur.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera