Artikel från Karolinska Institutet
7 mars 2005

Gen hos mus visar ny mekanism för uppkomst av hjärtinfarkt hos människa

En gen som i olika varianter ger en högre eller mindre risk att utveckla åderförkalkning har identifierats hos möss. Motsvarande gen hos människa har visat sig spela roll i uppkomsten av hjärtinfarkt. Resultaten presenteras denna vecka i Nature Genetics Online.

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med the Jackson Laboratory i USA, AstraZeneca och en japansk forskargrupp ingående studerat ett område på kromosom 1, som visat sig ha betydelse för uppkomsten av åderförkalkning. Genen Tnfsf4 identifierades som den avgörande, då möss med förändringar i just den genen hade mindre åderförkalkning, medan möss där genen var extra aktiv uppvisade mer åderförkalkning.

I två patientmaterial visade sig en viss variant av den mänskliga motsvarigheten av samma gen vara mer vanlig hos personer som haft hjärtinfarkt, än hos personer utan tidigare hjärtinfarkt.

– Detta är ett exempel på att en förutsättningslös genetisk strategi, utgående från en musmodell, kan bidra till ökad förståelse av vanliga folksjukdomar, säger forskare Jacob Lagercrantz, Gustaf V forskningsinstitut, Karolinska Institutet.

Genen kodar för ett protein kallat OX40L. Detta är inblandat i aktiveringen av immunologiska T-celler, som har betydelse vid åderförkalkning, liksom vid flera kroniska inflammatoriska sjukdomar. De nya fynden stimulerar till fortsatta studier om detta proteins betydelse även för hjärtinfarkt.

Förhoppningsvis kan det erbjuda ett nytt angreppssätt för medicinsk behandling av åderförkalkning och därmed minska risken för hjärtinfarkt.

Publikation:
Positional identification of TNFSF4, encoding OX40 ligand, as a gene that influences atherosclerosis suscebility
Wang X, Ria M, Kelmenson PM, Eriksson P Higgins DC, Samnegård A, Petros C, Rollins J, Bennet AM, Wiman B, De Faire U, Wennberg C, Olsson PG, Ishii N, Sugamura K, Hamsten A, Forsman-Semb K, Lagercrantz J, Paigen B.
Nature Genetics Online, 6 mars 2005.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Jacob Lagercrantz, Karolinska Institutet, tel 08-517 703 16 eller mail jacob.lagercrantz@cmm.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera