Artikel från Stockholms universitet
4 mars 2005

Båtbottenfärger läcker gift i Östersjön

Sedan många år är användningen av båtbottenfärger kraftigt reglerad av hänsyn till den känsliga miljön. Nu visar en ny undersökning av forskare vid Stockholms universitet att färger som idag marknadsförs som miljövänliga i själva verket läcker gift som är farligt för flera av de organismer som lever i Östersjön.

– Vår undersökning visar att många av de så kallade miljövänliga färgerna i själva verket har negativa effekter på miljön. En del av dem är lika giftiga, eller till och med giftigare, än traditionell kopparfärg. Det är hög tid att införa ett system där samtliga produkter som ska användas i Östersjön testas för giftighet, bioackumulerbarhet* och nedbrytbarhet innan de kommer ut på marknaden, säger Britta Eklund, forskare vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

Det bräckta vattnet i Stockholms skärgård har låg salthalt vilket innebär att relativt få arter klarar av att leva där. Miljön är därför känslig för ytterligare påfrestningar som läckage från båtbottenfärger. Om en nyckelart, till exempel blåstång, försvinner finns det ingen annan tång som kan ersätta dess roll i ekosystemet.

Undersökningen av effekten av olika båtbottenfärger har gjorts av forskare vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. I ett informationsprojekt med uppgift att föra ut resultaten till allmänheten, särskilt till båtägare, samarbetar Sjöfartsverket, Svenska Kryssarklubben, Världsnaturfonden WWF, Skärgårdsstiftelsen och Marina läroverket i Stocksund (för mer information, se www.itm.su.se) .

Varje färgs lakvatten har efter vissa bestämda tidsintervaller testats på två organismer som är vanliga i Östersjön – rödalgen Ullsleke och kräftdjuret Nitocra spinipes.

– Vår undersökning visar att det även har skett förbättringar ifråga om utbudet av miljövänliga färger. Tre av de färger vi testade befanns inte läcka gift. Men det finns många idéer bland färgproducenter, lekmän och forskare som skulle behöva stöd för att utvecklas. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte myndigheter har resurser att dela ut till utveckling och forskning för att lösa problemen med påväxtorganismer på ett för miljön ofarligt sätt. Politikerna bör ta sitt ansvar och se till att myndigheter har resurser att driva detta arbete, säger Britta Eklund.

Vid Kryssarklubbens seminarium “Gift eller inte” på mässan “Allt för sjön” i Älvsjö lördagen den 5/3 kl 13.00-16.00 i sal K 11 presenteras en rankningslista av de vanligaste båtfärgernas miljöpåverkan. Seminarieledare och moderator är Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och programledare för Vetenskapens värld, TV 1. Ingen föranmälan och fri entré till seminariet för besökare som har betalat entré till mässan. För mer information om seminariet, se www.alltforsjon.se

För ytterligare information:
Britta Eklund, fil dr, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-674 72 11, mobil 070-753 12 79, e-post britta.eklund@itm.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91,
e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera