Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2005

Virkestillgångarna tillbaka på 1980-talsnivå

Stormen i Sydsverige har haft många oönskade effekter. En av dem är att de skogstillgångar som gradvis byggts upp under det förra seklet i ett slag raserats. I flera av de stormdrabbade länen har virkesförrådet minskat till den situation som – enligt Riksskogstaxeringen – rådde i mitten av 1980-talet.

Detta gäller för Jönköpings och Kronobergs län, samt för delar av Skånes och Västra Götalands län. Den här jämförelsen bygger på resultaten från Skogsstyrelsens flyginventering av stormskadorna.

Av trädslagen är granen värst drabbad. Virkesförrådet av gran har redan tidigare haft en nedåtgående trend i flera av de stormdrabbade länen under 1990-talet, en trend som kraftigt förstärkts av stormen. Volymen av gran är nu i nivå med den som rådde ungefär 1980 i Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands läns skogar.

Många talar idag om det inträffade som en katastrof för landets skogsbruk för lång tid framöver. Även om detta stämmer för många enskilda skogsägare är de långsiktiga effekterna förmodligen mindre dramatiska för skogsbruket och skogsnäringen som helhet. När virkestillgångarna i Götaland fördes på tal i mitten på 1980-talet – en situation som stormen i viktiga avseenden återfört skogarna till – var det nog ytterst få som använde begrepp som “katastrof” om det rådande skogtillståndet i regionen

Kontaktinformation
Försöksledare Göran Kempe, Inst för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, 901 83 Umeå.
E-post: Göran Kempe .Kempe@resgeom.slu.se>
Tel: 090-786 82 98.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera