Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2005

Vad utlöser sjukskrivning?

Sedan flera år har Sverige höga sjukskrivningstal. Men sjukskrivningstalen varierar mellan olika län, och olika individer på ett sätt som inte avspeglar verkliga skillnader i befolkningens sjuklighet. Därför ska forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm undersöka vilka faktorer som är viktigast för individens beslut att sjukskriva sig.

– Två individer kan ha samma grad av ohälsa; den ena går till jobbet och den andra sjukskriver sig. Rimligen finns det alltså andra skäl än enbart ohälsa som påverkar beslutet att sjukskriva sig, säger Johan Hallqvist, docent vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Docent Johan Hallqvist är projektledare för detta nystartade forskningsprojekt om utlösande faktorer bakom sjukskrivningar. Hallqvist och hans medarbetare ska identifiera faktorer som kan utlösa sjukfrånvaro och mäta vilken betydelse de har för individen. Forskarna ska undersöka tre olika typer av arbetsplatser i Stockholmsområdet: vård- och omsorgsarbete, varuproduktion och ett tjänstemannaföretag. Den första arbetsplats som deltar är Stockholms Geriatriken inom Stockholms läns landsting. Så fort någon sjukskriver sig tar forskarteamet kontakt för att intervjua den sjukskrivne.

– Med hjälp av intervjuerna kan vi kartlägga vad som har störst betydelse just i det ögonblicket en anställd bestämmer sig för att sjukskriva sig. Beslutet kan förutom sjukdom hänga ihop med till exempel i vilken grad arbetet kan anpassas till lite nedsatt arbetsförmåga eller med andra aspekter av arbetsmiljön. Krav från livssituationen utanför arbetet kan också spela roll, till exempel vård av anhörig, menar Johan Hallqvist.

– Det handlar inte om att spåra fusk i sjukskrivningarna utan om att hela livssituationen har betydelse för hur man känner sig och för beslutet att sjukskriva sig eller inte.

Syftet är att bättre kunna förklara varför benägenheten att sjukskriva sig varierar och att bättre kunna bedöma behovet av olika förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Stockholms läns landsting och Riksförsäkringsverket.

För mer information kontakta Johan Hallqvist, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Tel: 08- 737 38 52. Mobil: 070-484 61 83. E-post: johan.hallqvist@phs.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera