Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2005

Snus och nikotintuggummi kan vara farligt för fostret

Nu visar en ny studie från Karolinska Institutet i Stockholm och Pasteurinstitutet i Paris att nikotinet i sig kan vara farligt för fostret. Att rökning under graviditet är farligt för fostret och spädbarnet är välkänt. Det ökar risken för missfall, dödföddhet och plötslig spädbarnsdöd. För att undvika risken med rökning utnyttjar en del kvinnor snus, nikotintuggummi eller nikotinplåster i stället. Men inget av dessa alternativ är bra för fostret.

Forskarna har studerat genmodifierade möss, som saknar en viss typ av nikotinreceptorer. Dessa möss uppvisade vid fem dagars ålder samma avvikelser som möss som utsatts för nikotin under fostertiden. Deras andning blev mycket oregelbunden, när de utsattes för en måttlig grad av syrebrist. De hade också svårare att vakna upp och hade lägre halter av stresshormon i binjurarna.


När ett barn utsätts för stress reagerar det inte som en vuxen person genom en så kallad kamp- och flyktreaktion. I stället kurar barnet ihop sig med följden att andningen och hjärtfrekvensen minskar. Normalt ska denna reaktion brytas genom att barnet vaknar upp och andningen och hjärtfrekvensen stabiliseras. Men nikotin i blodet förefaller blockera denna reaktion, varvid barnet dör. Vi har också funnit att spädbarn, som hittats livlösa i sängen återhämtar sig i mindre utsträckning om de exponerats för nikotin.

Över 100 barn per år omkom i Sverige i plötslig spädbarnsdöd fram till år 1992, då man började vända på barnen och lägga dem på rygg i stället för på mage. Numera dör cirka 30 spädbarn per år varav de flesta utsatts för nikotin.


– Om alla gravida och ammande kvinnor skulle undvika alla former av nikotinmissbruk, kanske vi nästan kan nå en nollvision när det gäller plötslig spädbarnsdöd, säger professor Hugo Lagercrantz på Karolinska Institutet och barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vissa fall av plötslig spädbarnsdöd kan dock vara svåra att helt förebygga, då det även finns vissa ärtliga faktorer som påverkar. Även extremt för tidigt födda barn är en grupp som drabbas även om dem har sovit på rygg och inte utsatts för nikotin.

Publikation:

G Cohen, J-C Roux, R Grailhe, G Malcolm, J-P Changeux, H Lagercrantz: Perinatal exposure to nicotine causes deficits asscoiated with a loss of nicotinic receptor function.

PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences 102: 3817-3821, 2005


Gary Cohen och Jean-Christophe Roux är gästforskare vid Karolinska Institutet

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Hugo Lagercrantz, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare, särskilt neonatalvård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Telefon 08-5177 47 00 – Mobil 070-984 52 73 – E-post Hugo.Lagercrantz@kbh.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera