Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2005

Avtal om internationella vattendrag följs inte

Användningen av internationella vattendrag, dvs floder och sjöar som delas av två eller flera stater, har sedan länge varit föremål för många internationella överenskommelser.

Stater ingår avtal med varandra beträffande fördelningen av själva vattnet som en resurs, sjöfartlig användning av vatten eller utvinning av vattenresurser (fiskbeståndet, mineraler, energi o.s.v.). Internationella vattendrag har även använts som soptipp för avfall från hushåll och industrier. Särskilda bestämmelser mot föroreningar har därför införts i relevanta mellanstatliga avtal.

Katak Malla redogör i sin avhandling vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet för utvecklingen av folkrättsliga regler inom detta område. Han visar särskilt att de problem i internationella vattendrag som stater handskas med idag, bl.a. vattenbrist och torka, översvämningar, överkonsumtion av resurser och vattenföroreningar inte beror på otillräckliga folkrättsnormer. Problemet är den bristfälliga tillämpningen av överenskomna avtal. Han belyser också skälen till staternas ovilja att fullgöra sina åtagande, där det stora problemet är staternas uppfattning om konflikten mellan miljöskydd och ekonomisk tillväxt.

Doktorsavhandlingens titel: The Legal Regime of International Watercourses: Progress and Paradigms Regarding Uses and Environmental Protection

Disputationen äger rum fredagen den 25 februari kl. 10.00 i sal B5, Södra huset, Frescati, Stockholms universitet. Opponent är dr Phoebe Okowa, Senior Lecturer, Queen Mary University, London.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida, länken hittar du nederst.

Kontaktinformation
Katak Malla nås på tfn 08-16 13 73,
e-post: katak.malla@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera