Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2005

Varför pratar vi? Ny bok om språkets ursprung.

Varför har människan ett språk? Varför har just vi utvecklat ett kommunikationssystem så mycket mer komplext, strukturerat, och ändå kreativt, än något som har påträffats bland de andra djuren på jorden?

Om detta har det spekulerats ända sedan de gamla grekernas tid – men i brist på översikt och helhetsperspektiv har spekulationerna fått frodas och växa vilt, utan att tuktas och beskäras av besvärande fakta. Resultatet är en brokig flora av motsägande hypoteser, luftslott byggda på ett ensidigt perspektiv som inte tar in problemets hela vidd. Detta är en alltför vanlig situation i forskningsområden som griper över flera discipliner – experter från en disciplin missar viktiga aspekter därför att de ryms inom en annan disciplin som de inte behärskar.

Sverker Johanssons nyutkomna bok om språkets ursprung, Origins of language – Constraints on hypotheses är inte ett försök att bygga ännu ett luftslott. Istället är bokens mål att väva ihop relevanta rön från alla berörda discipliner, och utvärdera befintliga hypoteser i ljuset av den samlade kunskapen om språkets ursprung. Det visar sig då att många populära idéer inte alls håller måttet, utan måste förkastas.

Sverker Johansson är universitetslektor i fysik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Förutom en doktorsexamen i fysik har Sverker Johansson både en civilingenjörsexamen och en civilekonomexamen. Utöver detta har han studerat en mängd olika ämnen – bl.a. lingvistik – och den nu aktuella boken började som en C-uppsats i just lingvistik.

Kontaktinformation
Sverker Johansson, tfn 036-15 77 55, e-post: sverker.johansson@hlk.hj.se
Läs mer om boken:
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=CELCR%205

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera