Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2005

Har svensk designindustri en framtid?

Design är inne. Politikerna har utnämnt 2005 till designår och alltfler unga vill ägna sig åt design. Men hur ser designbranchen i Sverige och Norden ut? Är det företag på frammarsch – eller en tillfällig trend?En ny rapport från Uppsala universitet beskriver och jämför för första gången branschen i fem länder och ger förslag på vad som krävs för att nå framgång.

Design är viktigt och mycket mer än “bara” form. Bland annat är det en potentiell tillväxtindustri. Det tycker universitetslektor Dominic Power på kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.
– Skandinavisk design är redan ett starkt internationellt varumärke. Men istället för att definieras som en stil borde den marknadsföras som ett kvalitetsmärke grundat på innovativa idéer, säger han.
Under ett år har han lett en forskargrupp som undersökt designbranschen och dess potential som tillväxtindustri i de fem nordiska länderna. Hur ser den ut? Vad är det som skapar konkurrenskraft? Vilka processer och trender kommer att påverka framtiden? Vilka politiska beslut kan stödja designindustrins tillväxtpotential?
– Det finns en stor potential och många innovativa idéer, men företagen är små och för att klara konkurrensen även på en internationell marknad krävs fler nätverk och samarbeten, säger Dominic Power.
Andra problem som uppmärksammas i rapporten är att det visserligen utbildas många studenter, men att forskningsöverbyggnad saknas. Det behövs en satsning på forskning, menar Dominic Power. Och studenterna behöver mer kunskap om hur man kommersialiserar en produkt och driver ett företag.
– Även internationalisering är viktigt. Dels för att nå exportmarknader, men vår rapport visar också att den etniska mångfalden bland de anställda i branschen är väldigt låg.
Men framgång bygger också på samhällets medvetenhet. Design, såväl form som funktionalitet, är en tjänstesektor som enligt Power är viktigare än man tror för i stort sett alla andra sektorer. Därför behövs politiska beslut.
– Ett land som Sverige får allt svårare att konkurrera med pris och tillverkningsindustri. Istället får man använda kunskap och design som vapen.
I rapporten lämnas en rad rekommendationer för att göra branchen mer kommersiellt framgångsrik.

FAKTA
* Designindustrin växer i samtliga nordiska länder. Företagen är framför allt samlade i och omkring de största städerna. I Sverige finns 50% av företagen i Stockholmsregionen.
* 2002 fanns 11 199 företag i Sverige, varav 5 631 inom grafisk design. Mellan 1993 och 2002 växte antalet med 272 procent. Majoriteten företag hade färre än fyra anställda.
* Omsättningen var 7 549 miljoner kronor år 2003
* Antalet heltidsstudenter inom design har växt med 330 procent mellan 1993 och 2003.

15 forskare och en referensgrupp från industrin bestående av sex personer är knutna till projektet. Forskningen har finansierats av the Nordic Innovation Centre (http://www.nordicinnovation.net)

För mer information och nedladdning av rapporter, http://www.nordicdesign.org

Kontaktinformation
Kontaktperson: Dominic Power, tel. 018-471 2538, 070-425 0857, eller via e-post Dominic.Power@kultgeog.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera